106.

 

 Ա)      Որքա՞ն ներկ է անհրաժեշտ 8 պատուհան և 7 դուռ ներկելու համար։

 

                   Լուծում

                   6.7=42

                   4.8=32

                 32+42=74

                                  

                                       Պատ՝․ 74 ներկ

 

Բ)    Կբավականացնի՞ արդյոք վարպետի ունեցած 85 լ ներկը 7 պատուհան և 8 դուռ ներկելու համար։

 

                    Լուծում

                     7.4=28

                     8.6=48

                    28+48=76

 

        Պատ՝․ 76լ կոկտագործի, 14 լ կմնա  

 

107.

 

    Ա)    418+87=505        Բ) 601+99=700

            806-27=779                 804-37=767

 

You are currently viewing Մաթեմաթիկայի 11.21.2019