1. Կատարի՛ր առաջադրանքը։

45×5=40×5+5×5=200+25=225

145×5=100×5+40×5+5×5=500+200+25=725

1145×5=1000×5+100×5+40×5+5×5=5000+500+200+25=5725

 

23×2=20×2+3×2=40+6=46

123×2=100×2+20×2+3×2=200+40+6=246

1123×2=1000×2+100×2+20×2+3×2=2000+200+40+6=2246

 

  1. Պարզի՛ր, թե նշված թվերից, որը կարող ես դնել աստղանիշի փոխարեն։

60×8=480    8, 80, 9, 90

835-35=800   15, 25, 35, 45

270:30=9       30, 50, 40, 5

450+350= 800   150, 250, 350

 

  1. Համառոտագրի՛ր և լուծի՛ր։
  • Մարիամը գրիչի համար վճարեց 270 դրամ, իսկ տետրի համար 70 դրամով ավել։ Որքա՞ն վճարեց նա գնումների համար։

Գրիչ-270 դր

Տետր-70դր-ով ավել գրիչից

Վճարեց-?դր

 

Լուծում

270+70=350

270+350=620

Պատ՝. 620 դր

 

  • Երեք բաքում միասին կա 500լիտր ջուր։ Հայտնի է, որ առաջին բաքում կա 110լ ջուր, երկրորդում՝ առաջինից 150լ-ով ավել։ Քանի՞ լիտր ջուր կա երկրորդ և երրորդ բաքերում։

 

Միասին-500 լ

I-110 լ

II-150-ով շատ առաջինից

II-? լ

III-? Լ

 

Լուծում

110+150=260

110+260=370

 

Պատ՝. 2-260, 3-370

 

 

 

 

Մեկնաբանել