1. Հաշվի’ր

60+40+28=128

45+80+20=145

70+88+30=188

25+8+15+12=60

492+40+8+50=590

218+160+40=418

2. Լրացրու՛ աղյուսակը։

12-ով փոքր                12-ով մեծ

188             200         212

386             398         410

473            485         497

357            369         381

840           852         864

675            687         699

534          546          558

3. Հաշվի’ր

13×6=78

14×6=84

15×6=90

16×6=96

12×3=36

4×12=48

5×12=60

6×12=72

4. Առաջին արկղում կար 23 կգ խնձոր, իսկ երկրորդում` 27 կգ-ով ավել: Առաջին արկղի մեջ լցրին ևս 5 կգ խնձոր: Որքա՞ն խնձոր եղավ երկու արկղում միասին:

I-23 կգ խնձոր

I-լցրեցին ևս 5 կգ խնձոր

II-27 կգ-ով ավել առաջինից

Միասին-?

 

Լուծում

23+27=50

23+5=28

28+27=78

Պատ՝․ 78 կգ խնձոր

Մեկնաբանել