1. Հաշվի՛ր։

· 45×5=225

32×3=96

410×3=1230

123×2=246

3452×4=13808

2162×2=4324

2. Գտի՛ր անհայտ բաղադրիչը, կատարի՛ր ստուգում։

օր․ *-320=530, 320+530=850, ստուգում՝ 850-320=530,

ա)630-120=510

բ)1520-800=720

գ)470+390=860

դ)2300+6408=8708

3. Լուծի՛ր։

· Աննան գնել է 2 գրիչ, իսկ Գոհարը՝ 3-ով ավել։ Գոհարը վճարել է 210 դրամով ավել, քան Աննան։ Որքան է վճարել նրանցից յութաքանչյուրն իր գնումների համար։

 

Աննա-2 գրիչ

Գոհար-3-ով ավել Աննայից

Գոհարը վճարեց-210 դր-ով ավել Աննայից

Յուրաքանչյուր-? դր

 

Լուծում

210:3=70

2+3=5

70×5=350

70×2=14

                                                          Պատ՝. Գոհար 350, Աննա 140

 

· Եվան գնեց 4 տետր, իսկ Անին՝ 5-ով ավել։ Անին վճարեց 300 դրամով ավել, քան Եվան։ Որքան է վճարել նրանցից յուրաքանչյուրն իր գնումների համար։

 

Եվա-4 տետր

Անի-5-ով ավել Եվայից

Անին վճարեց-300 դր-ով ավել քան Եվան

Յուրաքանչյուր-? դր

Լուծում

300:5=60

4+5=9

60×9=540

60×4=240

 

Պատ՝. Եվա 540, Անի 240

You are currently viewing Մաթեմատիկա