Խնդիր 1

 

Անին ուզեցավ հաշվել ուղղանկյան պարագիծը, որի երկարությունն է 9 սմ-է, իսկ լայնությունը 18 սմ-է։ Ո՞րն է ուղղանկյան պարագիծը։

 

P=18×2+9×2=54

Պատ՝. 54 սմ

 

Խնդիր 2

 

Արամը ուզեցավ գտնել ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը 8 սմ-է, իսկ լայնությունը 13 սմ-է։ Ո՞րն է ուղղանկյան մակերեսը։

13×8=104սմ2

Պատ՝. 104սմ2

Մեկնաբանել