Սարդ-դ=սար

 

Աթոռ-ա=թոռ

 

140A61D5-D4D7-4FCF-B0C0-46B5AC8B9443

2=Թ, Թ=խ, աթոռ=ախոռ

 

 

52D93BD8-37BF-4D19-8C53-9EFB21FDAC92

Շուն=նուշ

 

0BA45555-22B5-4E7D-A1E9-F4ED66D74AFD

Աստղ-ա-ղ=ստ, եղնիկ-նիկ=եղ+ստ=ստեղ, նավ-վ=նա+ստեղ=ստեղնա, ք=շ, ստեղնա+շար=ստեղնաշար

 

295C239A-F8FD-447D-8382-B3481DBB27AA

Մատ+ր (բառի մեջ)=մարտ

 

4C6A45E8-E671-4869-A09A-3868B693469F

Բալ-բ-լ=ա, ա+ն=ան, խոզ-զ=խո+ան=անխո, տորթ-թ=տոր+անխո=անխոտոր

 

74B215A7-2F4D-4AD4-B37E-EF383303C27C

Ձուկ-կ=ձու

 

7636C2EB-E523-4DF5-8A05-D85A873ECDF0

Սոխ+ակ=սոխակ

 

AD6B53CB-5EF7-48E2-BA08-9FC1B4AE6307

Ձեռք-ք=ձեռ, ձեռ+ա=ձեռա, գիրք-ք=գիր+ձեռա=ձեռագիր

 

455E4AF9-25EE-4B20-8B27-A62D52587E90

2=երկրերդ տառ, 2=ր, ն=դ, որդի

 

4070CAFC-A33B-48DF-ACBB-7E799FE5E8B7

Ս=փ, փղոց, փողոց+ո (բառի մեջ)=փողոց

 

F56935A9-010A-4432-9D32-B26CDBC1B707

 

Քանոն-ո-ն=քան, 3=մ, քան+3=քամ, քամ+ի=քամի

 

DEE6DD68-ED2F-4D51-A469-59FB43ED0D45

3=ն, կակաչ+3=կանաչ

 

931EA2BB-C680-4FE4-B72A-E6598C27AECE

Բանան-ն=բանա, լիմոն-մ-ո-ն=լի, բանա+լի=բանալի

 

A03B09C0-CB58-4896-BA5D-8B2D6792C4E0

Մարդ=դրամ

 

6DA25686-61F9-45B9-B847-D5612325B3BF

Կապիկ=կիպակ, ի=ր, կրպակ

 

2777B06A-416B-4AD3-B699-3DEEED6FE0F1

Աթոռ-թոռ=ա,  սեղան-ան=սեղ, ա+սեղ=ասեղ

 

77D3D5E2-D3D5-4F1A-B9BD-06BA95B88497

Ռոբոտ-ո-բ-ո-տ=ռ, ելակ-լ-ա-կ=ե, բու, սոխ-ո-խ=ս, ռ+ե+բու+ս=ռեբուս։

 

 

Մեկնաբանել