Մաթեմ

 1. Հաշվիր.
  ա)  2184 -725 + 96542 – 7205=90796     բ)   8592 – 657 + 124567 – 7025=125577
         1000 : 4 * 80 : 200=100                          5100 : 6 * 40 : 200=170
         215 * 4 : 20 * 30=129    1290                               33600 : 60 : 70 * 22=176
 2. Մրգային աղցանի համար Սոնան օհտագործեց խնձոր, տանձ և դեղձ : Խնձորը 320 գ-ով ավելի էր դեղձից: Տանձը 120 գ-ով քիչ էր դեղձից : Հաշվիր, թե որքան միրգ օգտագործվեց Սոնան՝ գիտենալով, որ դեղձը 600 գ է :

Լուծում

600+320=920

600-120=480

600+480+920=2000

Պատ՝. 2000 գ.

3. Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե   a=3200  
a + 308 – 1654=1844       5 * a : 40=400       a + 3208 – a=3208       a : 40 * 64=800        5120

 •  Տրված թվերը գրիր երկու հավասար արտադրիչների արտադրյալի տեսքով:
  1, 1×1, 4,2×2, 9,3×3, 16,4×4, 25,5×5, 36,6×6  49,7×7  64,8×8 81,9×9, 100, 10×10  
 • Արտահայտիր.

  ա)  միլիմետրով                     բ) մետրով

  5սմ  =  500  մմ     50մմ                                   5կմ   = 5000 մ
  7մ= 7000  մմ                                           23կմ 235մ=23235 մ
  5սմ 6մմ  = 506   մմ     56մմ                             318կմ 16մ=318016 մ
  5մ 55սմ 6մմ   = 5556  մմ                         400կմ 4մ =400004 մ

Լուծում

600+320=920

600-120=480

600+480+920=2000

Պատ՝. 2000 գ.

3. Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե   a=3200  
a + 308 – 1654=1844       5 * a : 40=400 a + 3208 – a=3208       a : 40 * 64=800

 •  Տրված թվերը գրիր երկու հավասար արտադրիչների արտադրյալի տեսքով:
  1, 1×1, 4,2×2, 9,3×3, 16,4×4, 25,5×5, 36,6×6  49,7×7  64,8×8 81,9×9, 100, 10×10  
 • Արտահայտիր.

  ա)  միլիմետրով                     բ) մետրով

  5սմ  =  500  մմ                                        5կմ   = 5000 մ
  7մ= 7000  մմ                                           23կմ 235մ=23235 մ
  5սմ 6մմ  = 506   մմ                             318կմ 16մ=318016 մ
  5մ 55սմ 6մմ   = 5556  մմ                         400կմ 4մ =400004 մ

Մեկնաբանել