Մաթեմատիկա

 1. Հաշվի՛ր՝ օգտվելով բազմապատկման զուգորդական հատկությունից.
 • 6 x 40 x 5=(40×5)x6=1200
 • 5 x 20 x 314 =(5×20)x314=31400
 • 70 x 50 x 40 =
 • 6 x 5 x 6 x 5 x 6 x 5 =
 1. Վերականգնի՛ր հավասարությունը.
 • 2 կմ 350 մ + 650 մ = 3 կմ
 • 7 կմ 550 մ + * = 10 կմ
 • 2 մ 25 սմ + 75 սմ = 3 մ
 • 2 սմ 2 մմ + * = 15 սմ
 1. Դպրոցում սովորում են 450 սովորող: Հաշվե՛ք, թե քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա է սովորում՝ իմանալով, որ տղաները 12-ով շատ են աղջիկներց:ԹԵՄԱ —  Գումարման հատկությունների համատեղ կիրառումը
  Լուծում
  450-12=438
  438։2=219
  219+12=231
  Պատ՝. 231 տղա
  1. Հաշվի՛ր օգտվելով գումարման հատկություններից
  • 24+48+6=24+6+48=78
  • 80+320+332=320+80+332=732
  • 170+30+193=30+170+193=393
  • 99 + 999 + 9999 + 1 + 1 + 1=99+1+999+1+9999+1=11100
  • 17 + 18 +19 +20 + 21 + 22 + 23=17+23+18+22+19+21+20=1220
  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը427400 : ( 4 x 50 ) – ( 34 x 66 – 345 ) : 3 =1589
  1. Երեք արկղում միասին կա 135 կգ խնձոր: Առաջինում կա 15 կգ ավելի, քան երրորդում, իսկ երկրորդում՝ 12 կգ ավելի, քան երրորդում: Որքա՞ն խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում:

Լուծում

12+15=27

135-27=108

108:3=36

36+12=48

36+15=51

Պատ՝. առաջին-51 կգ, երկրորդ-48 կգ, երրորդ-36 կգ

Մեկնաբանել