Մաթեմատիկա

241.

ա) 785-385=400

400+385=785

45844-8158=37686

37686+8158=45844

բ) 672-672=0

0+672=672

90126-9008=81118

81118+9008=90126

244.

ա)

15օր 20ժ-2օր 18ժ=13օր 2ժ

18ժ 18ր-2ժ 18ր=16ժ

27ր 55վ-7ր 45վ=20ր 10վ

բ)

12կգ 250գ-6կգ 50գ=6կգ 200գ

26տ 20կգ-8տ 20կգ=18տ

18տ 8ց-6տ 2ց=12տ 6ց

գ)

22կմ 45մ-6կմ 35մ=16կմ 10մ

36մ 20սմ-7մ 20սմ=29մ

18մ 9դմ-6մ 8դմ=12մ 1դմ

243.

ա)

2382+127=2509

902+348=1250

բ)

4371+2054=6425

3001+2436=5437

գ)

564+2921=3485

467+5811=6278

246.

Գումարը-5418

I-333-ով մեծ երրորդից

II-444-ով փոքր երրորդից

Յուրաքանչյուր-?

Լուծում

5418-333+444=5529

5529:3=1843

1843+333=2176

1843-444=1399

Պատ՝. I-2176, II-1399, III-1843

247.

Գումարը-3456

I-345-ով մեծ է երկրորդից

II-612-ով փոքր երրորդից

Յուրաքանչյուր-?

Լուծում

612+345=957

3456-957=2499

2499:3=833

833+345=1178

833+612=1445

Պատ՝. I-1178, II-833, III-1445

Comment ( 1 )

Մեկնաբանել