Մաթեմատիկա

261.

37.(709-5.55)+64000։(250.8)=16090

163.

ա) 5, 16, 324, 350, 7842, 7845, 22024, 22105, 333333

բ) 777777, 35687, 35609, 1880, 1875, 371, 321, 24, 7

270.

ա)

Գումարը-2410

I-?

II-420-ով մեծ առաջինից

Յուրաքնչյուր-?

Լուծում

2410-420=1990

1990:2=995

995+420=1415

Պատ՝.I-995, II-1415

բ)

Գումարը-1852

I-?

II-450-ով փոքր առաջինից

Յուրաքանչյուր-?

Լուծում

1852-450=1402

1402:2=701

701+450=1151

Պատ՝. I-701, II-1151

Մեկնաբանել