Մաթեմատիկա 12.5.2020

385.

բ)

Քանորդ-70

Բաժանարար-210

Բաժանելի-?

Լուծում

210։70=3

գ)

Տարբերություն-520

Հանելի-318

Նվազելի-?

Լուծում

502+318=838

Պատ՝. 838

386.

a b a.ba:ba+ba-b
4230187614023543484312
825252067533850800

Մեկնաբանել