Մաթեմատիկա 12.8.2020

384. Գտ՛իր անհայտ բաժանարարը։

ա) 45։9=5

540։6=90

780։12=65

բ) 48։8=6

320։4=80

4140։230=18

387. Յուրաքանչյուր հավասարության համար ասա՛ չորս ճշմարիտ դատողություն։

600։200=3-600-ը մեծ է 200-ից 3 անգամ, 600-ը 3-ից մեծ է 200 անգամ, 200-ը 600-ից փոքր է 3 անգամ, 3-ը 600-ից փոքր է 200 անգամ։

630։9=70-630-ը մեծ է 9-ից 70 անգամ, 630-ը մեծ է 70-ից 9 անգամ, 9-ը փոքր է 630-ից 70 անգամ, 70-ը 630-ից փոքր է 9 անգամ։

4800։60=80-4800-ը մեծ է 60-ից 80 անգամ, 4800-ը 80-ից մեծ է 60 անգամ, 60-ը 4800-ից փոքր է 80 անգամ, 80-ը 4800-ից փոքր է 60 անգամ։

388. Պարզիր։

Քանի՞ անգամ պետք է 3000-ը փոքրացնել՝ 25 ստանալու համար։ 120

Քանի՞ անգամ պետք է 45-ը մեծացնել՝ 9900 ստանանլու համար։ 2202

Ո՞ր թիվը պետք է 18 անգամ փոքրացնել՝ 32 ստանալու համար։ 576

Comment ( 1 )

Մեկնաբանել