370. Պատասխանիր բանավոր

Գիրքը թանկ է գրիչից։ Գնդակը թանկ է գրքից։ Դրանցից ո՞րն է ամենաթանկը։ Գնդակը։

Աշոտը փոքր է Արմենից։ Կարենը մեծ է Արմենից։ Նրանցից ո՞վ է ամենաոքրը։ Աշոտը։

a թիվը մեծ է b-ից, իսկ b-ն մեծ է c-ից։ Ո՞րն է այդ թվերից ամենամեծը։ a-ն

376.

ա) Բնակարանի վերանորոգման համար վճարելով 117000 դրամ՝ գնեցին 2տ գաջ և 3տ ցեմենտ։ Ի՞նչ արժե 1տ գաջը, եթե 1տ ցեմենտն արժե 25000 դրամ։

Լուծում

25000.3=75000

117000-75000=42000

բ) 3կգ գամ գնելու համար վարպետը վճարել է 2400 դրամ։ Որքա՞ն արժե 15 գամը, եթե 40 հատ գամի զանգվածը 1կգ է։

Լուծում

2400։3=800

800։40=20

20.15=300

Պատ՝. 300դր.

You are currently viewing Մաթեմատիկա 12.10.2020