1. Որոշեք՝ ընդգծված բառերը որ հոլովով են դրված:

Նրանք մոտեցան կախարդական ծառին-տրական:

Հայրենիքից-բացառական հեռու ապրող մարդը-ուղղական միշտ տխուր և միայնակ է:

Դա մի շքեղ շինություն էր, որը գտնվում էր քաղաքից-բացառական հեռու բլրի-սեռական վրա:

Մոտենալով կարկաչուն գետակին-տրական տղան փայտով-գործիական ստուգեց խորությունը և զգուշորեն ոտքը-հայցական մտցրեց ջրի-սեռական մեջ:

Երկնքի-սեռական կապույտ անդորրության մեջ երևում էին արևի-սեռական առաջին շողերը-ուղղական, որոնք ավետում էին պայծառ օր-հայցական:

2. Հոլովեք հետևյալ բառերը՝ քար, քաղաք, սահնակ, մայր, աշուն, գլուխ, բնություն:

Ուղղական ով, ինչ-քար, քաղաք, սահնակ, մայր, աշուն, գլուխ, բնություն։

Սեռական ում, ինչի-քարի, քաղաքի, սահնակի, մոր, աշնան, գլխի, բնության։

Տրական ում, ինչին-քարին, քաղաքին, սահնակին, մոր, աշնան, գլխին, բնության։

Հայցական ում, ինչը-քարը, քաղաքը, սահնակը, մոր, աշուն, գլուխը, բնությունը։

Բացառական ումից, ինչից-քարից, քաղաքից, սահնակից, մորից, աշնանից, գլխից, բնությունից։

Գործիական ումով, ինչով-քարով, քաղաքով, սահնակով, մորով, աշնանով, գլխով, բնությունով։

Ներգոյական ում մեջ, ինչի մեջ կամ ինչում-քարում, քաղաքում, սահնակում, մոր մեջ, աշնան մեջ, գլխում, բնության մեջ։

3. Լրացրեք աղյուսակը

Հարցական բառ3 գոյականՀոլովի անունը
Ո՞վ Ուսուցիչը, աղջիկը, տղան։ Ուղղական
Ո՞ւմ Տատիկին, հայրիկին, մայրիկին։  Հայցական
Ինչի՞ց Աթոռից, սեղանից, դարակից։  Բացառական
Ինչո՞վ Պայուսակով, գրքով, տետրով։ Գործիական
Ո՞ւմ մեջ Աղջկա մեջ, Անիի մեջ, Ալենի մեջ։ Ներգոյական
Ինչի՞ Կատվի, շան, կապիկի։ Սեռական
Ինչի՞ն Խանութին, դպրոցին, համակարգչին։ Տրական

You are currently viewing Մայրենի