Մայրենի

Հարցեր և առաջադրանքներ Դեղինով նշված բառերի բացատրությունները գրեք և սովորեք: Ճրագ-լամպ, համբավ-տեղեկություն, չնաշխարհիկ-շատ գեղեցիկ, աղախնին-սպասուհուն, սուփր-սփռոց։ Կանաչով նշված դարձվածքները բացատրեք: Երեսիցդ լույս է թափվում-չքնաղ, ուղիղն ասես-ճիշտն ասես, հրաման առնեմ-հրաման ընդունեմ,…

0 Comments

Ապրիլ ամսվա Երաժշտական ծրագիր

Երկինքն ամպել է Երկինքըն ամպել է,Ի՜նչ անուշ թոն է.Գամ դըռնեն անցնեմ՝Հոգյակըս հոն է:  Երկինքըն ամպել է,Գետինը թաց է.Յարըս քնել է,Երեսը բաց է:  Երկինքըն ամպել է,Ի՜նչ անուշ երակ.Սըրտիս մեջ լըցավ,Մի բուռ…

0 Comments