Մայրենի

Տրված բառերով կազմել հոմանիշ  զույգեր:

Ննջել, վախենալ, տխմար, վիրապ, քնել, տգետ, երկյուղել, փոս, ապստամբել, շտապել, ընդվզել, աճապարել:

Ննջել-քնել, վախենալ-երկյուղել, տխմար-տգետ, վիրապ-փոս, ապստամբել-ընդվզել, շտապել-աճապարել

 Տրված շարքից առանձնացնել բարդ բառերը:

Նամակագիր, մանուշակ, ճոպան,  շաքարախտ, հստակ, բանակ, ծաղկեպսակ, ոստիկան, շաքար,հավատ, կարմրամորթ:

Նամակագիր, ծաղկեպսակ, կարմրսմորթ։