Սեպագիր նշաններ

=մոտակայքում կենդանի կա, զգում եմ։

=արի գնանք ձուկ որսալու։

=եկեք նոր բան ստեղծենք։

=վտանգավոր լիճ է արի, գնանք ստեղից

=ընկնող տերևներ

=ծառ տնկենք

=Ցորեն

=երաժշտական գործիք

=ճոճանակ

=ոտք

=կառատե

=նետ ու աղեղ

=ցուլ

=մողես

=օձ

=գազան

=եզ