Մաթեմատիկա 10.27.2021 ուսումնական աշուն

1․ Հետևյալ թվերը գրի՛ր կարգային գումարելիների գումարի

տեսքով․

67484- 67 հազ. 4 հարյուր ռ տասնյակ միավոր

35841- 35 հազ. 8 հարյուր 4 տասնյակ 1 միավոր

628841- 628 հազ.  8 հարյուր 4 տասնյակ 1 միավոր

2․ Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

7124+1321=8445

Ստուգում

՝

8445-1321=7124

+ —

3․ Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով:

112 x 6=672

Ստուգում

՝

672։112=6

x —

4. Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես

կատարել այն։

69:7=9 6 մնացորդ

— Ստուգում՝
9.7+6=69

5․ Ի՞նչ թիվ պետք է գումարել 101-ին, որպեսզի արդյունքը հավասար

լինի 258-ի և 49-ի գումարին։
                                                  Պատ՝. 206

6․Երկու արտերից ցորեն հավաքեցին․ առաջին արտից՝ 3200կգ,

երկրորդից՝ 8800կգ։ Ապա ամբողջ բերքը տարան սայլերով։ Քանի՞

սայլ պահանջվեց, եթե նրանցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում էր

400կգ ցորեն։
                                                Լուծում
                                         8800+3200=12000

                                            12000:400=30
                                                                  Պատ՝. 30 սայլ

7․ Բազմահարկ շենքում կա 64 բնակարան, իսկ նրա հարևանությամբ

գտնվող չորս միանման շենքերում՝ 144 բնակարան։ Բազմահարկ

շենքում որքանո՞վ ավելի բնակարան կա, քան հարևան շենքերից

յուրաքանչյուրում։
                                                      Լուծում
                                                      144։4=36

                                                      64-36=28
                                                                 Պատ՝. 28

8․ Երկու ցանկապատ ներկելու համար անհրաժեշտ եղավ 25 աման

ներկ՝ յուրաքանչյուրում 3կգ։ Առաջին ցանկապատը ներկելու համար

օգտագործվեց 24կգ ներկ։ Քանի՞ կիլոգրամ ներկ օգտագործվեց

երկրորդ ցանկապատը ներկելու համար։
                                                Լուծում
                                                25.3=75
                                               75-24=51
                                                                  Պատ՝51 կգ