1. Կատարե՛ք բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով.
 • 105:5=21
  (20+70+15)։5=21
 • 837:9=93
  (810+27)։9=93
 • 180:15=12
  (45+15+120)։15=12
 1. Կատարե՛ք բաժանում.
 • 8610 : 123 =70
 • 10375 : 83 =125
 • 95918 : 398 =241

  3. Լարի առաջին կտորը երկրորդից երկար է 6 անգամ, իսկ երկրորդ կտորը երրորդից կարճ է 4 անգամ: Որքա՞ն է այդ լարերի երկարությունների գումարը, եթե երրորդ լարի երկարությունը 96 մ է:
  Լուծում
  96։4=24
  24.6=144
  96+24=130
  130+144=174
  Պատ՝. 174 մ

  4. Կատարե՛ք բաժանում
 • 14840 : 140 =106
 • 32334 : 317 =102
 • 123372 : 596 =207
 • 62575 : 25 =2503
 • 4732994 : 47 =100702
 • 169169 : 13 =13013

  5. Գտե՛ք բաժանման թվերի քանորդը.
 • 27: 14 =1 (13 մն.)
 • 51 : 27 =1 (24 մն.)

  6. Կատարե՛ք գործողությունները
 • (263424 : 168) : 7 =224
  263424։168=1568
  1568։7=224
 • (705222 : 63) : 58 =193
  705222։63=11194
  11194։58193
You are currently viewing Մաթեմատիկա.11.2.2021