748. Կատարե՛ք գործողությունները
ա) 739.(296-18)-(644-600).2=205354
296-18=278
644-600=44
739.278=205442
44.2=88
205442-88=205354

բ) 3680։20-(394-90)։2=32
394-90=304
304։2=152
3680։20=184
184-152=32

գ) (6992։38+6293։31).15-349=556
6992։38=184
6293։31=203
184+203=387
387.15=5805
5805-349=5516

դ) 16218։53+75.74-30=5726
16218։53=306
75.74=5450
306+5450=5756
5756-30=5726

756. Քաղաքային գրադարանում կա 1033200 գիրք, համայնքային գրադարանում՝ 24 անգամ պակաս, իսկ դպրոցականում՝ 35 անգամ պակաս, քան համայնքայինում։ Ընդամենը քանի գիրք կա երեք գրադարաններում։
Լուծում
1033200։24=43050
43050։35=1230
1230+43050=44280
44280+1033200=1077480
Պատ՝. 1077480 գիրք

755. Գործվածքի կտորի երկարությունը 48 մ էր։ Նրանից 7 անգամ կտրել են 3-ական մետր։ Քանի՞ մետրով է ամբողջ կտորի երկարությունը մեծ մնացորդի երկարությունից։
Լուծում
7.3=21
48-21=27
48-27=21
Պատ՝. 21 մ

757. Երկու մեքենաներ միաժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս գալիս երկու քաղաքներից, որոնց հոռավորությունը 900 կմ է։ Քանի՞ ժամ հետո նրանց հեռավորությունն իրարից կլինի 150 կմ, եթե նրանց արագություններն են 90կմ\ժ և 60կմ\ժ։
Լուծում
900-150=750
90+60=150
750։150=5
Պատ՝. 5 ժ հետո


You are currently viewing Մաթեմատիկա 11.10.2021