Մաթեմատիկա 11.15.2021

419. Ո՞րն է 3-ին բաժանելիության հայտանիշը։
3-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 3-ի։

920. Ինչպիսի թվրն են բաժանվում 9-ի
9-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 9-ի։

921. Ինչպե՞ս է ձևակերպվում 4-ին բաժանելիության հայտանիշը
4-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց վերջի երկու թվանշանը կազմում են 4-ի բաժանվող թիվ կամ երկու 0։

922. 83, 12, 65, 129, 1025, 8371, 6534, 5355, 893 թվերից առանձրացրե՛ք նրանք, որոնք բաժանվում են 3-ի։

923. Որոշե՛ք, թե 91917, 65382, 56574, 63, 567, 828 թվերից որոնք են բաժանվում 9-ի։

924. Կբաժանվի՞ արդյոք 3-ի այն թիվը, որը բաժանվում է 9-ի։
Այո։