Մայրենի Արագածին

Դո՛ւ, Արագա՛ծ, ալմաստ վահան

Կայծակեղեն թրերի,

Գագաթներդ՝ բյուրեղ վրան

Թափառական ամպերի։

Սեգ ժայռերդ՝ արծվի բույն,

Լճակներդ՝ լույս-փերուզ.

Առուներդ՝ մեջքիդ փայլուն

Պերճ գոտիներ ոսկեհյուս։

Աղբյուրներդ գիշեր ու զօր

Խոսքի բռնված իրար հետ,

Վտակներդ գիլ ու գլոր

Աբրեշումե փեշերեդ։

Թիթեռներդ՝ հուր-հրեղեն

Թռչող-ճախրող ծաղիկներ,

Զառ ու զարմանք երազներեն

Պոկված ծվեն-ծվիկներ։

Ծիրանավառ դու թագուհի,

Բուրումների դու աղբյուր,

Ծաղիկներդ հազար գույնի,

Հազար անուն, հազար բույր։Դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
Սեգ-հպարտ, պերճ-շքեղ, գիլ-կավ, աբրեշում-մետաքս, հուր-կրակ։

Առանձնացրո՛ւ և կարդա՛ այն բառերը, որոնց հոմանիշներն ու հականիշները կարող ես թվարկել:

Գիշեր-ցերեկ, հուր-կրակ-ջուր։

Արտահայտիչ կարդա՛ բանաստեղծությունը՝ ուշադրություն դարձնելով կետադրությանը:

Դուրս գրի՛ր փոխաբերություններն ու համեմատությունները: Բացատրի՛ր:

Թաառական ամպեր-դես ու դեն գնացող ամպեր, թիթեռները հուր հրեղեն-վառ գույներով թիթեռներ, սեգ ժայռեր- ուղիղ ժայռեր։

Ֆոտոնկարների միջոցով ներկայացրո՛ւ Արագածը օրվա տարբեր պահերին: Եթե կարող ես, ինքդ ֆոտոնկարի՛ր: https://soundcloud.com/8wtqazvlp7xu/7k9ht3adavjr?si=3bc0801c51f74ef9aea6210e84b8eef9