835. Կողք կողքի դրված 9 միանման ուղղանկյունները կազմում են 18 սմ կողմով քառակուսի։ Գտե՛ք մեկ ուղղանկյան մակերեսը։


Լուծում
18.18=324
324։9=36
Պատ՝. 36սմ2

837. Ավտոկայանում հավաքվել է 384 ուղևոր։ Եղած 6 ավտոբուսներից յուրաքանչյուրում տեղավորվում է 32 ուղեոր։ Մնացած ուղևորներին տեղափոխելու համար պիտի բերվեն ավելի փոքր ավտոբուսներ՝ յուրաքանչյուրում 24 տեղ։ Քանի՞ փոքր ավտոբուս է անհրաժեշտ, որպեսզի բոլոր ուղևորները կարողանան մեկնել։
Լուծում
32.6=192
384-192=192
192։24=8
Պատ՝. 8
824. Խորանարդի բոլոր նիստերի մակերեսների գումարը 150 սմ2 է։ Ինչքա՞ն է նրա մեկ նիստի մակերեսը։
Լուծում
150։6=25
Պատ՝. 25 սմ2

You are currently viewing Մաթեմատիկա 11.24.2021