1 Ինչո՞վ էր պայմանավորված Հայաստանի նոր մայրաքաղաք Արտաշատի հիմնումը։
Հին աշխարհում ընդունված էր նորաստեղծ քաղաքները բնակցել ավելի հին քաղաքների բնակչության հաշվին։ Հայաստանում դա կիրառվել է Արտաշեսի ժամանակներից սկսած։

2. Ի՞նչ էին սահմանաքարերը։ Ի՞նչ նպատակով էին դրանք կանգնեցված։
Սահմանաքարերը կանգնեցված էին ամեն մեկի տեղը տարբերելու համար։

3. Ուրիշ ի՞նչ գիտեք Արտաշես 1-ինի բարեփոխումների մասին։ Ո՞րն է դրանց նշանակությունը։
Արտաշեսը կառուցում է տարբեր տաճարներ, քաղաք և այլ բաներ։ Դրանց նշանակությունն էր ուրիշներին օգնել։

4. Ինչպե՞ս է նկարագրում Մ. Խորենացին Արտաշատ մայրաքաղաքի կառուցումը։
Արտաշեսը գնում է այն տեղը, որտեղ Արաքսը և Մեծամորը խառնվում են, և այնտեղ, բլուրը հավանելով, քաղաք է շինում իր անունով կոչում է Արտաշատ։ Այնտեղ մեհյան է կանգնեցնում և Բագարանից այնտեղ է փոխադրում Արտեմիսի (Անահիտի) արձանը և բոլոր հայրենական կուռքերը։

You are currently viewing Հայրենագիտություն Արտաշես 1-ին հարցեր