Լճեր և ջրամբարներ

Հարցեր ե առաջադրանքներ Ի՞նչ է լիճը:Լճերը ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով։Լճայիս գոգավորություններս ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:Տեկտոնական, հրաբուխային, տեկտոնահրաբուխային, մնացորդային, սառցադաշտային։Որո՞նք են հոսուն և անհոսք…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Լճեր և ջրամբարներ-ում