Օքսիդներ

 1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ:
  Երկու տարրերի ատոմներից բաղկացած բարդ նյութը որոնցից մեկը թթվածինն է կոչվում է օքսիդ։
 2. Ո՞րն է օքսիդացման ռեակցիան:
  Ինչոր մի նյութ և թթվածին միջև տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիան կոչվում է օքսիդացման ռեակցիա
 3. Ի՞նչ կիրառություն ունեն ձեզ ծանոթ օքսիդները:
  Ջուրը (ջրախնի օքսիդ)կիրառվում է ամենուր
  Ավազը (սիլիցիումի օքսիդ) օգտագործում են շինարարության մեջ
  Ալիումինի օքսիդը կավի ամենակարևոր բաղադրիչն է։
  Ածխաթթու գազը օգտագործվում է գազային ջրերի արտադրության մեջ։
  Երկաթի օքսիդից ստանում են երկաթ։