236.

Համաչա՞փ են արդյոք պատկերները տարված ուղղի նկատմամբ (տե՛ս նկ. 13)։ Կարո՞ղ են արդյոք այդ պատկերները համաչափ լինել մեկ ուրիշ ուղղի նկատմամբ։

ա) այո, ոչ
բ) ոչ, այո
գ) ոչ, ոչ

238.

240. Պատկերի համաչափության առա՞նցքն է արդյոք տարված ուղիղը (տե՛ս նկ. 15)։

ա) այո
բ) ոչ
գ) այո
դ) ոչ
ե) այո
զ) այո

243.

247. Քանի՞ տոկոսն է.
ա) 50-ը 100-ի,
50%
բ) 15-ը 75-ի,
20%
գ) 125-ը 25-ի,
500%
դ) 40-ը 250-ի,
16%
ե) 300-ը 30-ի,
1000%
զ) 900-ը 15-ի։
6000%

251. Քարտեզի վրա երկու քաղաքների հեռավորությունը հավասար է 7ամբ. 3/5սմ-ի։ Ինչի՞ է հավասար քաղաքների իրական հեռավորությունը, եթե քարտեզի մասշտաբը 1 ։ 1000000 է։

Լուծում

Պատ՝. 7600000 սմ

You are currently viewing Մաթեմատիկա 19.10.2022