Մայրենի դասարանական աշխատանք

Դասարանում ՝

Բառախաղ, բառերի վերադասավորումով կազմիր նոր բառեր։

սրահ-հարս

սնար-սանր

դրամ-մարդ

շուն-նուշ

Հետևյալ բառից կազմիր նոր բառեր․

Ատամնաբուժական

Ատամ
Կա
Ակ
Բակ
Կատու
Տակ