Մաթեմատիկա 7.12.2022

669.Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտի լինեն բաժանելիի և բաժանարարի նշանները։

《+》, 《-》Ո

671. Հաշվե՛ք.

ա) +38 ։ (–19)=-2

բ) –600 ։ (–150)=+4

գ) –720 ։ (+120)=-5

դ) –420 ։ (–15)=29

ե) –531 ։ (+3)=-177

զ) +837 ։ (–1)=-837

է) 0 ։ (–14)=0

ը) –121 ։ (–11)=11

թ) +39 ։ (–13)=-3

672. Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.

ա) –3 · * = 21, -7

բ) 6 · * = –36, -6

գ) –10 · * = 0, 10

դ) –9 · * + 1 = –80, 9

ե) –21 · * + 3 = 45, -2

զ) 2 – 3 · * = 20, -6

673. Հաշվե՛ք.

ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4=-5

բ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6)=4

գ) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3)=2

դ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4)=2