1.

Հաշվիր գումարը:

Կոտորակները մի կրճատիր:

4/69+13/69=17/69

2.

Կատարիր գումարումը:

(−4/23)+(−8/23)= -12/23


3.

Հաշվիր՝

5 2/7+44 3/7= 49 5/7


4.

Կատարիր գումարումը:

8+(−4/5)= +12/6


5.

Գումարիր խառը թվերը:

3 1/9+29 1/21= 4 1/30

6.

Գտիր ռացիոնալ թվերի գումարը:

5/8+(−1/5)=4/3


7.

Հաշվիր գումարը:

2/17+(−9 10/17)= -9 8/17


8.

Գտիր ռացիոնալ թվերի գումարը:

0+18/8+(−31/8)= -49/8

9.

Կիրառելով p/q+m/n=p⋅n+q⋅m/q⋅n բանաձևը, գտիր ռացիոնալ թվերի գումարը:

Պատասխանը մի կրճատիր:

Պատասխան՝ 7/22+(−1/35)=7.(-35)+22.(-1) / 22.(-35)= -267+/-1100


10.

Հաշվիր տարբերությունը:

(4/76)−(−19/76)= 23/76


11.

Կատարիր հանումը:

(−15/76)−22/76= -37/76


12.

Կատարիր հանումը:

16/4−24/4= -8/4


13.

Հաշվիրռացիոնալ թվերի տարբերությունը:

33/9−1/37= 32/333


14.

Կիրառելով p/q−m/n=p⋅n−q⋅m/q⋅n բանաձևը, հաշվիր ռացիոնալ թվերի տարբերությունը:

Պատասխան՝ 23/9−1/8=23.8-9.1/9.8= 175/72


15.

Բնական թվից հանիր սովորական կոտորակը:

59−7/11= 52/11


16. Գտիր այն ռացիոնալ թիվը, որը 24/36-ով փոքր է −40-ից: Կոտորակը մի կրճատիր:
Պատասխան՝ -40 24/36
17.

Պարզիր, թե ո՞ր արտահայտությանն է հավասար հետևյալ տարբերությունը՝ (−11/31)−25/31

Ընտրիր ճիշտ պատասխան(ներ)ը.

  • −36/31
  • 36/31
  • 25/31+(−11/31)
  • 25/31+11/31
  • −(25/31+11/31)
  • (−11/31)+(−25/31)
You are currently viewing Մաթեմատիկա 22.2.2023