1077.

3,25+10,02=13,27
3,25+0,64=3,89
10,02+0,64=10,66

1079.

4,11+2,65=6,76
6,76+3,8=10,56

1080.

ա) 5,78
բ) 5,30
գ) 66,4
դ) 1106
ե) 18,16
զ) 4,33

1081.

Լուծում
3,72.10=37,2
37,2+37,2=74,4
74,4+74,4=148,8

Պատ՝. 148,8

1083.

7,16.100=716

1084.

Երրորդ թիվը առաջին երկու թվերի գումարն է։

1086.

ա) 0,3211
բ) 0,00005
գ) 0,0232
դ) 15,341

1088.

ա) x=2/3
բ) x=1,5
գ) x=2
դ) x=2-4/5=1 5/5-4/5=1 1/5

You are currently viewing Մաթեմատիկա 4.6.2023