Թռչուններ

Ի՞նչպիսի հիմնական կառուցվածք և առանձնահատկություններ ունեն թչունները: Թռչունները ի տարբերություն ուրիշ կենդանիների պատված են փետուրներով ինչի օգնությամբ կարողանում են թռչել: ՀՀ հանդիպող ի՞նչպիսի թռչուններ գիտեք, որոնք գրանցված են կարմիր գրքում։…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Թռչուններ-ում