Մաթեմատիկա 17.3.2023

985. 986. ա) բ) գ) դ) ե) 988. ա) բ) գ) դ) ե) զ) ...

Հինգշաբթի մայրենի

Հինգշաբթի 1.Հոլովի՛ր աթոռ, քույր, մարդ բառերը։ Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)Աթոռ, քույր, մարդ Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)Աթոռի, քրոջ, մարդու Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)Աթոռին, քրոջը, ...

Մաթեմատիկա 15.3.2023

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Դիզյունկցիա 9. ԺխտումՈրևէ մեկըՈրպեսզիՀավանական էԵվ 10. 11. 12. 13. 14. 15 ...

Մաթեմատիկա 13.3.2023

964. 965. 966. ա) բ) ե) զ) 967. Ճ=Քառակուսին ունի 4 անկյունՃ=Երկիր մոլորակը կլոր է Կ=Այծիկն ունի թաթԿ=Հայելին թափանցիկ է ...

Մայրենի 13.3.2023

.Հոլովի՛ր գիրք, ամպ, սեղան բառերը։ Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)Գիրք, ամպ, սեղան Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞) Գրքի, ամպի, սեղանի Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)Գրքին, ամպին, ...

Մաթեմատիկա 9.3.2023

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ...

Մաթեմատիկա 6.3.2023

871. 2.4=88.2=163.4=1212.2=242.3=66.2=1216+24+12=52սմ252սմ2 873. 876. 2.2=42.2=42.2=44+4+4=12 3.3=93.3=93.3=99+9+9=2727-12=15 15սմ 877. 3.1=36.3=181.6=63+18+6=27 2.5=104.2=85.4=2010+20+8=38 27 < 38 885. 6:2=36+3=9 9 888. 90:2=4545=1/545.5=225 ...

Урок 28

Упражнение 1. Загарать на солнце; собирать огарки; разгарелся спор; коснуться вопроса; загарелась бумага; прикаснуться к плите; рука косалась перил; обгаревшая ...

Մաթեմատիկա 2.3.2023

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 ...

English 1.3.2023

1. Izzie2. Kate3. Mark4. Mark ...

Մաթեմատիկա 1.3.2023

822. ա) այոբ) այոգ) այոդ) այո 823. ա) այոբ) այոգ) այոդ) այո 825. ա) ճիշտ էբ) ճիշտ էգ) ճիշտ էդ) ...

Մաթեմատիկա 27.2.2023

807. ա) + 18 1/2բ) + 4 5/9գ) - 1/3դ) 0ե) + 3/11զ) - 14 2/5 808. A= -2 3/5B= ...

Урок 26

Вопросы для обсвждения: 1. Сколько детей было у крестьянина? 3 Как звали младшего ребёнка крестьянина? Марюшька Что заказала отцу младшая дочь? ...

Մաթեմատիկա 24.2.2023

1. Կատարիր կոտորակների բաժանումը: 3/17:7/17=3/17⋅17/7=51/119 2. ա) −4/43:1= -4/43 բ) (−4/43):(−1)= +4/43 3. Կատարիր բաժանումը: Առաջին պատուհանում տեղադրիր «+» կամ ...

Մաթեմատիկա 23.2.2023

797. ա) +68/84բ) + 200/320գ) +150/513դ) +106/45ե) +1/5զ) +391/200 798. ա) -45/70բ) -1344/567գ) -490/945դ) -630/1036 799. ա) + 4968/56բ) +531/35գ) ...

My favorite pet

My favorite pet is Napo. It is cat. And it was a boy. It was my present in my 6 ...

Մաթեմատիկա 22.2.2023

1. Հաշվիր գումարը: Կոտորակները մի կրճատիր: 4/69+13/69=17/69 2. Կատարիր գումարումը: (−4/23)+(−8/23)= -12/23 3. Հաշվիր՝ 5 2/7+44 3/7= 49 5/7 4. Կատարիր ...

Պատմություն 2.21.2023

Ո՞վ էր Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Մակեդոնիայի արքան։ (Ք. ա. 336.-323. թթ) Նա եղել է աշխարհի ամենաերիտասարդ ու խոշորագույն զորավարներից մեկը Պատմե՛ք ...

Մ

Ինչքա՜ն ծիծաղեցին էն գիշեր․․․ Ամենքը գաղթականներ էին։ Նոր էին Թիֆլիս հասել։ Զանոն էլ նրանց հետ էր։ Իր հոր փեշիցը բռնած ...

Մաթեմատիկա 20.2.2023

776. -6 1/2, -3 4/5, -2 17/50, 0, 3 81/100, +6 1/2, +10 2/3 777. +5 2/3, +5 77/97, 7/25, ...

Մաթեմատիկա 17.2.2023

1. Ճիշտ է արդյո՞ք հետևյալ պնդումը` կոորդինատային ուղղի վրա 51 3/4 կոորդինատով կետը գտնվում է ավելի ձախ, քան 84 6/7 կոորդինատով կետը: ոչ այո 2. Համեմատիր հետևյալ խառը ...

Русскый язык классная робота 17.2.2023

Что ты будешь делать завтра?-Я буду смореть телевизор.Что ты будешь делать сегодня вечером?-Я буду играть в шахматы.Что ты будешь делать ...

Արծիվը

Բարձը՜ր, բարձը՜ր անմատչելի ժայռերում արծիվը հյուսել էր իր բունը։ Այնտեղ, ժայռի բարձունքին, մի...

Հացը

Իմ հայրիկը կացինն առել, գնում էր գոմ սարքելու։ Իմ մայրիկը գոգնոցը կապել, գնում էր հանդ՝ կարտոֆիլ...

Քիմիա

1.Թվարկի՛ր, թե ինչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝ ա)Նատրիումի կարբոնատը՝ Na2CO3 Na-նատրիում C-ածխածին...

Առյուծն ու խելացի աղվեսը

Մի առնյուծ ապրում էր խիտ անտառում:Մի առավոտ նրա կինը նրան ասաց, որ նրա շունչը շատ վատնէ և տհաճ:...

Քիմիա

Բերե՛ք հեղուկ և պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Յոդ, ածխածին, երկաթ: Բերե՛ք գազային, հեղուկ...

Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

1. Ջրիմուռների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն Ջրիմուռները իրենց կառուցվածքի օգնությամբ կարող...

Սպիտակ ջրաշուշանը

Առաջադրանքներ Ա) Ո՞րն է հեքիաթի արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և...