Մայրենի Փետրվարի հաշվետվություն

Առյուծն ու մարդը ԱրևմտահայերենՕտար բառերի բառարանՄի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերինՀինգշաբթի առաջադրանքների փաթեթՀովհաննես Թումանյան Չարի վերջը ...

Անհատական ոիսումնական պլան

Աստղիկ Գաբոյան, Հարավային դպրոց 5.2 դասարան 8:00 - Արթնանալ, նախաճաշ8:30 - Երթ դեպի դպրոց9:00 - Ընդհանուր պարապմունք9:20-13:30 - Մասնակցում եմ ...

Русский

Образуйте словосочетания и предложения. 5-6 предложений запишите. 1. сегодня хорошая, плохая, тёплая, холодная Сегодня холодная погода.Сегодня хорошая погода.Сегодня плохая погода.Сегодня тёплая ...

Մաթեմատիկա 3.10.2022

1387. Կատարե՛ք հաշվումները՝ կիրառելով խառը թվերով թվաբանական գործողություննների ընդհանուր կանոնը ե) զ) է) ը) ...

Մաթեմատիկա 3.9.2022

1390. Կատարե՛ք խառը թվերի հանում առավել հարմար եղանակով ա) բ) գ) դ) ե) զ) է) ...

Մայրենի

1․ Կետերի փոխարեն լրացրո՛ւ ջ, ճ կամ չ (անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր)։  Ալոճ, ակնակապիճ, աղճատել, աղջամուղջ, աճպարար, անաչառ, անզիջում, ...

Dialog

Shop assistant: Hi there. Do you need any help?Mary: Hi. Er … I really like these crosses. How much are ...

Dialog

Shop assistant: Hi there. Do you need any help?Sam: Hi. Er … I really like these trainers. How much are ...

English

8. 1. Dad didn't buy a new car last week2. Mum always cooks chicken on Mondays.3. Do you like chips?4 ...

Վերլուծում Իմ ընկեր Նեսոն

Պատմվածքը ընկերների խմբի մասին էր, և այդ խմբում կար մի տղա՝ Նեսոն։ Նա շատ հեքիաթներ գիտեր և ամեն երեկո պատմում ...

Մաթեմատիկայի Հաշվետվություն (Փետրվար)

Հղում 1Հղում 2Հղում 3Հղում 4Հղում 5Հղում 6Հղում 7Հղում 8Հղում 9Հղում 10Հղում 11Հղում 12 ...

Русский Язык

ЗАДАНИЕ 1. ОБРАЗУЙТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. Образец: кофе + молоко = кофе с молоком Чай + лимон. Лимонный чай.Рыба + картошка. Картошка ...

Մաթեմատիկա 2.24.2022

1350 Ուղղանկյան լայնությունը 2 սմ է, իսկ երկարությունը՝ սմ-ով ավելի։ Որքաqն է ուղղանկյան պարագիծը Լուծում 2+2=4 Պատ՝ ...

English

5. 1. Peter / go for a walk? Did Peter go for a walk yesterday? Yes, he did.2. Peter / ...

Մաթեմատիկա 2.23.2022

1346.Անկանոն կոտորակը վերածե՛ք խառը թվի ա) բ) գ) դ) ե) զ) է) ը) 1348. Համեմատե՛ք թվերը՝ ներկայացնելով խառը թվերը անկանոն ...

Մաթեմատիկա 2.22.2022

1340. Թվերի գումարը գրի՛ առեք խառը թվի տեսքովա) բ) գ) դ) ե) զ) ...

Русский Язык

10. Попробуйте подобрать к данным существительным однокоренные прилагательные с суффиксом -н-. Обратите внимание на их правописание.Зима – зимний снег – ...

Մաթեմատիկա 2.21.2022

855. ա) բ) գ) դ) ե) ...

English

1. That bird flew over America yesterday.2. You took from me a pen 2 months ago3. I sent a cat ...

Մաթեմատիկա 2.16.2022

1312.Կատարե՛ք բաժանումա) բ) գ) դ) ե) զ) 1314.ա) բ) գ) դ) ...

Մաթեմատիկա 2.15.2022

1311.Կատարե՛ք կոտորակների բաժանումա) բ) գ) դ) ե) զ) ...

Քիմիա

1.Թվարկի՛ր, թե ինչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝ ա)Նատրիումի կարբոնատը՝ Na2CO3 Na-նատրիում C-ածխածին...

Առյուծն ու խելացի աղվեսը

Մի առնյուծ ապրում էր խիտ անտառում:Մի առավոտ նրա կինը նրան ասաց, որ նրա շունչը շատ վատնէ և տհաճ:...

Քիմիա

Բերե՛ք հեղուկ և պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Յոդ, ածխածին, երկաթ: Բերե՛ք գազային, հեղուկ...

Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

1. Ջրիմուռների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն Ջրիմուռները իրենց կառուցվածքի օգնությամբ կարող...

Սպիտակ ջրաշուշանը

Առաջադրանքներ Ա) Ո՞րն է հեքիաթի արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և...

Հանրահաշիվ

1)Բացե՛ք փակագծերն ու բերե՛ք կատարյալ տեսքի. ա) (x + 3)(x + 6)=x²+6x+3x+18=x²+9x+18 բ) (3a + 4)(2a −...

Կրակի առասպելը

,,Կրակի առասպելը,, պատմվածքի քննարկում։ Ո՞րն է կրակի փոխաբերական իմաստը։ Իմ կարծիքով...