Русский

Упражнение 4. Ответьте на вопросы по модели.Модель: Чей это дом? (он) – Это его дом. Чей это учебник? (он)-это его ...

Բաժանելիության հայտանիշներ

10-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնք վերջանում են 0-ով։9-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնց թվանշանների գումարը բաժանվում է 9-ի։8-ի բաժանվում ...

Մաթեմատիկա 11.10.2021

748. Կատարե՛ք գործողություններըա) 739.(296-18)-(644-600).2=205354296-18=278644-600=44739.278=20544244.2=88205442-88=205354 բ) 3680։20-(394-90)։2=32394-90=304304։2=1523680։20=184184-152=32 գ) (6992։38+6293։31).15-349=5566992։38=1846293։31=203184+203=387387.15=58055805-349=5516 դ) 16218։53+75.74-30=572616218։53=30675.74=5450306+5450=57565756-30=5726 756. Քաղաքային գրադարանում կա 1033200 գիրք, համայնքային գրադարանում՝ 24 անգամ ...

Մաթաատիկա 11.9.2021

644. Երկու մարդկանց հասակների գումարը 3 մ 50 սմ է։ Նրանցից մեկի հասակը մյուսի հասակից մեծ է 10 սմ-ով։ Որքա՞ն ...

Русский

Продолжите предложения, используя данные ниже слова.В булочной можно купить баранки, печенье, гату, кекс, торт.В цветочном магазине можно купить ромашки, розы, ...

Մաթեմատիկա 11.8.2021

676. A և B քաղաքների հեռավորությունը 140 կմ է։ Հեծանվորդը A-ից B գնալիս սկզբում շարժվում էր 25կմ\ժ արագությամբ։ Այն պահին, ...

Ամենապիտանի բանը

Ժամանակով Արևելքի մի հրաշագեղ աշխարհում արդարամիտ և մի խելացի թագավոր է եղել։ Նա ունեցել է երեք որդի։ Եղավ, որ այդ ...

Հատակագիծ և քարտեզ, մասշտաբ

Երկրագնդի և նրա առանձին մասերի ուսումնասիրման բազմաթիվ եղանակներ կան:Երկրի մակերևույթն ուսումեասիրում են նաև նկարով, օդալուսանկարով (ինքնաթիռիցն կարված): Տիեզերքից արված լուսանկարներով, ...

English

8. Elena cleaned the house and watered the flower.She didn't watch TV and listen to the radio. Youssef watched TV ...

Մաթեմատիկա 11.4.2021

Հատված-գիծ որը ունի սկիզբ ու վերջ։ Հատվածները նշանակում ենք Լատիանկան մեծատառերով։ Ճառագայթ-գիծ որը ունի սկիզբ, բայց չունի վերջ։Ճառաայթները նշանակում ենք ...

Մաթեմատիկա.11.2.2021

Կատարե՛ք բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով. 105:5=21(20+70+15)։5=21837:9=93(810+27)։9=93180:15=12(45+15+120)։15=12 Կատարե՛ք բաժանում. 8610 : 123 =7010375 : 83 =12595918 : ...

Ահմեդի ուղտը

Ահմեդը հինգ ուղտ հետևը ձգած գնում էր քաղաք:Արևը սաստիկ այրում էր, ծարավը մարդու շրթունքը պատառ-պատառ էր անում:Եղավ որ՝ հենց կիզիչ ...

Երկրի պտույտն իր առանցքի և արեգակի շուրջ

Ինչպես արդեն գիտեք, Երկիր մոլորակը պտտվում է և իր առանցքի, և Արեգակի շուրջը: Իր առանցքի շուրջ պտտվելը ակնառու կարող եք ...

Հոկտեմբերյան հաշվետվություն

Հղում 1Հղում 2Հղում 3Հղում 4Հղում 5Հղում 6Հղում 7Հղում 8Հղում 9 ...

Дни Себастаци

В какой школе ты учишься? Я учусь в Образовательном комплексе ,,Мхитар Себастаци”, в Южной школе.Почему ты учишься в этой школе? Я не знаю.Спроси ...

Մաթեմատիկա 10.27.2021 ուսումնական աշուն

1․ Հետևյալ թվերը գրի՛ր կարգային գումարելիների գումարի տեսքով․ 67484- 67 հազ. 4 հարյուր ռ տասնյակ միավոր 35841- 35 հազ. 8 ...

Մայրենի

Խորխե Բուկայ. «Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ կարողանա»։ Երբ ես փոքր էի, պաշտում էի կրկեսը, և կրկեսում ...

Մաթեմատիկա 10.21.2021

597. Դեցիմետրերով և սանտիմետրերով արտահայտե՛քա) 29-սմ-ը, 2 դեցիմետր 9 սանտիմետրբ) 57 սմ-ը, 5 դեցիմետր 7 սանտիմետրգ) 94 սմ-ը, 9 դեցիմետր ...

Մաթեմատիկա 10.20.2021

582. Ավազանը, ոի տարողությունը 1000լ է, սկսեցին ջուր լցնել։ Սկզբում 1 ժամում լցվում էր 110 լ։ 5 ժ հետո ջրի ...

Մաթեմատիկա 10.19.2021

551. ա) 1794։(115։5)=78115։5=231794։23=78 բ) 2064։(408։17)=86408։17=242064։24=86 ե) (9768։24)։37=119768։24=407407։37=11 զ) (149736։24)։367=17149736։24=62396239։367=17 է) (263424։168)։7=224263424։168=15681568։7=224 ը) (183260։77)։5=476183260։77=23802380։5=476 թ) (705222։63)։58=193705222։63=1119411194։58=193 560. Ստուգե՛ք անհավասարություններըա) 20.3-120։2<5 ճիշտբ) ...

Քիմիա

1.Թվարկի՛ր, թե ինչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝ ա)Նատրիումի կարբոնատը՝ Na2CO3 Na-նատրիում C-ածխածին...

Առյուծն ու խելացի աղվեսը

Մի առնյուծ ապրում էր խիտ անտառում:Մի առավոտ նրա կինը նրան ասաց, որ նրա շունչը շատ վատնէ և տհաճ:...

Քիմիա

Բերե՛ք հեղուկ և պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Յոդ, ածխածին, երկաթ: Բերե՛ք գազային, հեղուկ...

Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

1. Ջրիմուռների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն Ջրիմուռները իրենց կառուցվածքի օգնությամբ կարող...

Սպիտակ ջրաշուշանը

Առաջադրանքներ Ա) Ո՞րն է հեքիաթի արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և...

Հանրահաշիվ

1)Բացե՛ք փակագծերն ու բերե՛ք կատարյալ տեսքի. ա) (x + 3)(x + 6)=x²+6x+3x+18=x²+9x+18 բ) (3a + 4)(2a −...

Կրակի առասպելը

,,Կրակի առասպելը,, պատմվածքի քննարկում։ Ո՞րն է կրակի փոխաբերական իմաստը։ Իմ կարծիքով...