1. Գտիր թաքնված բառը (արմատը)

Օր․՝ մանկություն- մանուկ

Փշոտ֊փուշ, խմբակ֊խումբ, թունավոր֊թույն, ազնվորեն֊ազդնիվ, մրգեղեն֊միրգ, շնիկ֊շուն, հմտորեն֊հմուտ, նկարչական֊նկար, տոնական֊տոն, բալենի֊բալ, ձմեռային֊ձմեռ, դասարան֊դաս, ընկուզենի֊ընկույզ, մետաղյա֊մետաղ, բժշկական֊բժիշկ, ծաղկանոց֊ծաղիկ, կռվարար֊կռիվ,մոխրոտ֊մոխիր, տնակ֊տուն, թթենի֊թութ, գանձարան֊գանձ, մածնոտ֊մածուն, մթություն֊մութ։

2. Բառերին ավելացրու ել մասնիկըև ստացիր գործողություն ցույց տվող բառեր(ինչ անել, ինչ լինել)

Օր․՝ կշիռ-կշռել

Նվեր֊նվիրել, պատիժ֊պատժել, սոսինձ֊սոսնձել, ծուռ֊ծռել, գիծ֊գծել, կառույց֊կառուցել, բույր֊բուրել, կարմիր֊կարմրել, սուտ֊ստել, զրույց֊զրույցել, գիր֊գրել, ծուխ֊ծխել, տունկ֊տնկել, պատվեր֊պատվիրել։

Մեկնաբանել