Քիմիա հաշվետվություն 7 դասարան

Սեպտեմբեր Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Հոկտեմբեր Քիմիա Քիմիա Քիմիա Նոյեմբեր Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Դեկտեմբեր Քիմիա ...

Մայիս ամսվա ամփոփում փոխում կենսաբանություն

1. Ներկայացրել թռչունների արտաքին կառուցվածքը և համեմատել այլ կենդանիների հետ Թռչունները ի տարբերություն այլ կենդանիների պատված են պետուրներով, որոնք շատ ...

Կենսաբանության ամփոփում 7 դասարան

Սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամսվա ամփոփում Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում Դեկտեմբեր ամսվա ամփոփում Փետրվար ամսվա ամփոփում Մարտ ամսվա ամփոփում Ապրիլ ամսվա ամփոփում ...

Մայիս ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

Թռչուններ Թռչուններ Կաթնասսուններ Կենդանիների հաղորդակցման ձևերը ...

Կենդանիների հաղորդակցման ձևերը

Ի՞նչ նպատակով են հաղորդակցվում կենդանիները։ Զուգընկերոջը ինչ որ բան ասելու կամ ցույց տալու համար: Նկարագրե՞ք հաղորդակցման հիմնական եղանակները։ Մարմնի շարժում, ...

Կաթնասուններ

Ի՞նչ հիմանակն կառուցվածքային առանձնահատկություններ ունեն կաթնասունները Նրանք բոլորըվիրենց ձագերին կաթով են կերակրում: Ի՞նչ նշանակություն ունեն կաթնասունները բնության մեջ և մարդու ...

Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում

Այս շրջանի և ամբողջ տարվա ընթացքում ես շատ բան սովորել եմ: Գրականությունից շատ գրողներին ավելի մանրամասն ուսումնասիրել եմ, իսկ հայոց ...

Անհատական նախագծի ամփոփում

Ողջույն, այս ուսումնական տարվա սկզբում ես սկսել եմ իմ անհատական նախագիծը: Անհատական նախագծերը մենք անում ենք ուրբաթ օրերը, ես անում ...

Чат ГПТ

Презентация Чат-ГПТDownload ...

Գյուղատնտեսություն

Որո՞նք են գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալները: Տնտեսության հնագույն ճյուղը գյուղատնտեսությունն է: Ներկայումս էլ, աշխարհի բոլոր,նույնիսկ զարգացման հասուն` արդյունաբերական և հետարդյունաբերական փուլերըթևակոխած, ...

Խոհանոցի ժամացույցը

Առաջադրանքներ Ա) Դո՛ւրս գրեք այն արտահայտություններն ու նախադասությունները, որոնք նկարագրում են գլխավոր հերոսի հոգեվիճակը: Հիմնավորե՛ք Ձեր ընտրությունը: Նա իրեն շատ ...

Իմ դասարանը

Ողջույն այստեղ ես կպատմեմ իմ դասարանի մասին: Առաջին հերթին ես կպատմեմ, թե ինչպիսի մարդկանց խմբեր կան մեր դասարանում, հետո կպատմեմ, ...

Քիմիա դասարանական

Ո՞ր դեպքում է առաջանում տարրերի ատոմների միջև իոնային կապ: Երբ կապի մեջ կան և մետաղական և ոչ մետաղական տարրեր: Ստորև ...

Դիանայի օրը

Իմ անունը Դիանա է: Ես 17 տարեկան եմ և ապրում եմ մայրիկիս հետ Բրայթոնում՝ Անգլիայի հարավային ափին: Ես սովորում եմ ...

Քիմիա տնային

Որոշե՛ք տարրերի օքսիդացման աստիճանները հետևյալ միացություններում. Li2O, BaO, Al2O3, FeO, CrO, ZnO, CaO, Na2O2. Հաշվե՛ք նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները Li2O, ...

Սպիտակ սուտը

Կարդա՛ Հարուկի Մուրակամիի ,,Սպիտակ սուտ,, ստեղծագործությունը։ Շարադրել մտքերը ստի, ստելու անհրաժեշտության, ստելու սովորության վերաբերյալ։ Իմ կարծիքով սուտը իսկապես մեկ մեկ ...

Итоговая робота

Прочитайте текс ( в нем пронумерованы предложения) и выполните задания после. (1) Сколько превосходных слов существует в русском языке для ...

Քիմիա հաշվետվություն 7 դասարան

Սեպտեմբեր Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Հոկտեմբեր Քիմիա Քիմիա Քիմիա Նոյեմբեր Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա...

Մայիս ամսվա ամփոփում փոխում կենսաբանություն

1. Ներկայացրել թռչունների արտաքին կառուցվածքը և համեմատել այլ կենդանիների հետ Թռչունները ի...

Կենսաբանության ամփոփում 7 դասարան

Սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամսվա ամփոփում Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում Դեկտեմբեր ամսվա ամփոփում Փետրվար ամսվա...

Մայիս ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

Թռչուններ Թռչուններ Կաթնասսուններ Կենդանիների հաղորդակցման ձևերը...

Կենդանիների հաղորդակցման ձևերը

Ի՞նչ նպատակով են հաղորդակցվում կենդանիները։ Զուգընկերոջը ինչ որ բան ասելու կամ ցույց տալու համար:...

Կաթնասուններ

Ի՞նչ հիմանակն կառուցվածքային առանձնահատկություններ ունեն կաթնասունները Նրանք բոլորըվիրենց ձագերին...

Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում

Այս շրջանի և ամբողջ տարվա ընթացքում ես շատ բան սովորել եմ: Գրականությունից շատ գրողներին ավելի...

Անհատական նախագծի ամփոփում

Ողջույն, այս ուսումնական տարվա սկզբում ես սկսել եմ իմ անհատական նախագիծը: Անհատական նախագծերը մենք...