Итоговая робота

Прочитайте текс ( в нем пронумерованы предложения) и выполните задания после. (1) Сколько превосходных слов существует в русском языке для ...

Հանրահաշիվ

ա) (a-y)(a²+ay+y²)=a³-y³ բ) a³-b⁶=(a-b²)(a²+ab²+b⁴) գ) a³+8b³=(a+2b)(a²-4ab+2b²) դ) x⁹-y⁶=(x³-y²)(x⁶+x³y²+y⁴) ա) x²+2xy+y² բ) 4a+10a+25 գ) 441c+168cd²+16d⁴ դ) 49t²+182ts³+169s⁶ ա) (a+b)(a²-ab+b²) բ) (x+2)(x²-2x+4) ...

Երկրաչափություն

1)<ABC=140o : BD-ն նրա կիսորդն է, իսկ BE-ն՝ <DBC-ի: Ինչի՞ են հավասար <ABD-ն, <DBE-ն,<EBC-ն, <ABE-ն։ 2)BD ճառագայթը ABC անկյունը բաժանում ...

Ձմռան գիշեր

Կարդա՛ ,,Ձմռան գիշեր,, պատմվածքը: Դուրս գրի՛ր և բացատրի՛ր անհասկանալի բառերը: Չկային Բնութագրի՛ր Հակոբին: Հակոբը շատ հետաքրքրասեր էր, ինչպես նաև շատ ...

Մետաղաձուլություն և մեքենաշինություն

Դասի հղումը 1․Ի՞նչ դեր ունի մետղաձուլությունը ժամանակակից կյանքում և տնտեսության մեջ: Առանց մետաղի այս աշխարհում շատ բաներ չէին լինի: 2․Ի՞նչպիսի ...

Քիմիական և թեթև արդյունաբերություն

Որո՞նք են քիմիական արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները: Ի՞նչ է Քիմիական արդյունաբերությունը ստեղծում է այն ինչ չկա բնության մեջ: Առանձնացվում են հին, ...

Ապագայի պլանները

Այս տարի իրականացավ իմ երազանքը ՝ ես տեղափոխվեցի մայրաքաղաք ապրելու։ Սա իմ կյանքի նոր փուլն է։ Ես բնակարան վարձեցի և ...

Our vacation

Every year we go to Florida. We like to go to the beach. My favorite beach is called Emerson Beach ...

Գործնական քերականություն

Աշխատանք դասարանում 1. Տրված նախադասությունները դարձրո՛ւ կրավորական : Մի ձեռնարկատեր հասարակությանը զվարճացնելու համար կառուցել էր գնդաձև սենյակ հիշեցնող զվարճալի և ...

Թռչուններ

Ներկայացնել թռչունների ձվի կառուցվածքը Թռչունների ձվերև մեծ են և կազմված են կրային կեղևից: Ներկայացնել թռչունների կմախքը Նրանք ունեն գանգ, վերնակտուց, ...

Տնային աշխատանք

1. Տրված նախադասություններին երկրորդական նախադասություններ ավելացրու՝ դրանք տրվածներին կապելով երբ, որ, թե, եթե, ինչպես, որովհետև, որպեսզի և այլ շաղկապներով ու ...

Հաստլիկն ու նիհարը

Կարդա՛ ,,Հաստլիկն ու նիհարը,, պատմվածքը: Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ: Չկան Բնութագրի՛ր հաստլիկին: Հաստլիկը հարուստ էր: Բնութագրի՛ր նիհարին: ...

Քիմիական և թեթև արդյունաբերության

Որո՞նք են քիմիական արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները: Քիմիական արդյունաբերությունը ստեղծում է այն ինչ չկա բնության մեջ: Առանձնացվում են հին, նոր և ...

Վեռելիքաէներգետիկ արդյունաբերություն

Քարտեզի վրա նշել նավթ, գազ և ածուխ արդյունահանող առաջատար երկրները: Նկարըբչի բերում Ի՞նչ դեր ունի վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը տնտեսության զարգացման գործում: ...

Моя любимая книга

Про свою библиотеку я уже написала и теперь расскажу про любимую книгу. Книг я читала немного, но выбрать любимую было ...

Քիմիա դասարանական

Դասարանական 1. Որոշեք կապի տեսակը. ZnCl2, NH3, NaCl, N2, O2, F2, Cl2, PH3, CuBr2, FeS, H2S, H2, CH4, CaCl2, N2O3, ...

Քիմիա ինքնաստուգում

CaC2, NO, Ag 1. Քիմիական կապ տեսակ CaC2-Իոնային Ag-Մետաղական NO-Կովալենտ 2. Տարրերի իրական զանգվածները (m0) Ar(Ca)=40 Ar(C)=12 m0(Ca)=Ar(Ca)×1,66×10-27=40×1,66×10-27=6,64-26 m0(C)=Ar(C)×1,66×10-27=12×1,66×10-27=1,992-26 Ar(N)=14 ...

Ճամբարի հաշվետվություն

Ամառվա ճամբարի առաջին օրը մենք ծանոթացանք միմյանց հետ, որից հետո գնացինք խեցեգործության և երգի...

Օրվա լուսաբանում

Այսօր մեր ճամբարի առաջին շաբաթվա նախավերջին օրն էր, և այսօր մենք պլանավորել էինք խոհանոցային նախագիծ...

Քիմիա հաշվետվություն 7 դասարան

Սեպտեմբեր Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա Հոկտեմբեր Քիմիա Քիմիա Քիմիա Նոյեմբեր Քիմիա Քիմիա Քիմիա Քիմիա...

Մայիս ամսվա ամփոփում փոխում կենսաբանություն

1. Ներկայացրել թռչունների արտաքին կառուցվածքը և համեմատել այլ կենդանիների հետ Թռչունները ի...

Կենսաբանության ամփոփում 7 դասարան

Սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամսվա ամփոփում Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում Դեկտեմբեր ամսվա ամփոփում Փետրվար ամսվա...

Մայիս ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

Թռչուններ Թռչուններ Կաթնասսուններ Կենդանիների հաղորդակցման ձևերը...

Կենդանիների հաղորդակցման ձևերը

Ի՞նչ նպատակով են հաղորդակցվում կենդանիները։ Զուգընկերոջը ինչ որ բան ասելու կամ ցույց տալու համար:...

Կաթնասուններ

Ի՞նչ հիմանակն կառուցվածքային առանձնահատկություններ ունեն կաթնասունները Նրանք բոլորըվիրենց ձագերին...

Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում

Այս շրջանի և ամբողջ տարվա ընթացքում ես շատ բան սովորել եմ: Գրականությունից շատ գրողներին ավելի...

Անհատական նախագծի ամփոփում

Ողջույն, այս ուսումնական տարվա սկզբում ես սկսել եմ իմ անհատական նախագիծը: Անհատական նախագծերը մենք...