Ցանկանում եմ

Ցանկանում եմ, որ ինձ լսես՝ առանց դատապարտելու։ Ցանկանում եմ, որ արտահայտվես՝ առանց ինձ խորհուրդ տալու։ Ցանկանում եմ, որ ինձ վստահես՝ ...

Ճագարներ լուսնի տակ

Հարցարան Ցո՛ւյց տվեք Ճագարների և մարդկանց միջև արված համեմատությունները: Ո՞րն է դրանց փոխաբերական իմաստը: Իմ կարծիքով ստեղծագործությունն ասում է, որ ...

Армянский праздник Затик

Затик (զատիկ) в Армении отмечают весной например в 2023 было 17 апреля, а 2024 будет 31 марта. Вечером перед Затик ...

Բնական ռեսուրս

Ի՞նչ տարբերություն կա բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների միջև: Բնական ռեսուրսը մարդիկ օգտագործում են ոչ բնական պայմաններով Կարո՞ղ է բնական ...

Словарь для туристов

Բարև - barev - барев - hello/привет Հաջող/ցտեսություն֊ hajogh/ctesutyun - аджох/цтесуцюн -goodbye/bye/пока Իմ - e m - им - my/mine/мое/моя/мой ...

Լրացուցիչ աշխատանք հայոց լեզու

Լրացուցիչ աշխատանք (տանը) 1. Տրված վերաբերական բառերով նախադասություններ կազմի՛ր: Ինչպիսի՞ վերաբերմունք են արտահայտում դրանք: Թերևս, միգուցե, կարծես, մի՞թե, երևի: Թերևս ...

Քիմիա

Հիշել. *Ատոմը նյութի փոքրագույն, քիմիապես անբաժանելի մասնիկն է: *Ատոմների յուրաքանչյուր առանձին տեսակը կոչվում է քիմիական տարր: *Պարզ նյութերը կազմված են ...

Սպորավոր բույսեր

Ինչպիսի՞ն է Սֆագնումի կառուցվածքը Ունի թեփուկանման տերևներ, կենդանի և մահացած բջիջներ Արտաքին կռուցվածքով ինչո՞վ են իրարից տարբերվում պտերներ, ձիաձետները ի՞նչն ...

Урок 4

Армения славится своими вкусными и необычными блюдами, попробовать которые просто необходимо каждому туристу. Главные продукты — баранина, йогурт, баклажаны и ...

Իներցիա

1․Ո՞ր երևույթն  է կոչվում իներցիա Եթե մարմնի վրա այլ մարմիններ չեն ազդում, ապա այն պահպանում է դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ ...

Իմ ամենասիրած անկյունը կրթահամալիրում

Իմ ամենասիրած անկյունը կրթահամալիրում մարմնամարզության սրահն է: Ես սիրում եմ այդ սրահը , որովհետև այնտեղ կան շատ հետաքրքիր բաներ: Ընտրության ...

Ինչ կամենում ես, այն էլ ստանո՞ւմ ես

Շատ մարդիկ ունեն երազանքներ, նույնիսկ կաչելի է ասել, որ բոլորը ունեն երազանքներ, բայց երազանքների կատարվելը միշտ չեն օգնում մարդուն, տանում ...

Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը

Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել ռասսաների տարածման շրջանները։ Գրել հետևյալ երկրներում գերիշխող դավանանքը՝ նշելով նաև համաշխարհային կրոնի ուղղությունը. Արգենտինա-քրիստոնեություն. կաթոլիկները կազմում ...

Ջրիմուռներ

Ի՞նչ բազմաբջիջ գորշ և կարմիր ջրիմուռներ են ձեզ հայտնի։ Բնութագրեք դրանց կառուցվածքը Լամինարիա, ֆուկուս, մակրոցիստիս: Պորֆիրա: Նրա քլորոպլաստներում կա կարմիր ...

Իմ առավոտը

Ես արթնանում եմ շատ շուտ զարթուցիչի ձայնից, հավաքում եմ անկողինս, լվացվում եմ և նախաճաշ եմ պատրաստում: Ես նախընտրում եմ կշտացնող ...

Քիմիակն երևույթներ

Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները կոչվում են երևույթներ: Երևույթները կարող են լինել ֆիզիկական և քիմիական: Ֆիզիկական երևույթների ընթացքում նյութերը չեն ...

Քիմիա

1. Սահմանե՛ք ֆիզիկական երևույթ հասկացությունը: Առաջարկե՛ք առնվազն երկու օրինակ: Ֆիզիկական երևույթ է երբ նոր նյութ չի առաջանում : Մոմի վառվելը, ...

Քիմիա

1.Թվարկի՛ր, թե ինչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝ ա)Նատրիումի կարբոնատը՝ Na2CO3 Na-նատրիում C-ածխածին...

Առյուծն ու խելացի աղվեսը

Մի առնյուծ ապրում էր խիտ անտառում:Մի առավոտ նրա կինը նրան ասաց, որ նրա շունչը շատ վատնէ և տհաճ:...

Քիմիա

Բերե՛ք հեղուկ և պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Յոդ, ածխածին, երկաթ: Բերե՛ք գազային, հեղուկ...

Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

1. Ջրիմուռների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն Ջրիմուռները իրենց կառուցվածքի օգնությամբ կարող...

Սպիտակ ջրաշուշանը

Առաջադրանքներ Ա) Ո՞րն է հեքիաթի արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և...

Հանրահաշիվ

1)Բացե՛ք փակագծերն ու բերե՛ք կատարյալ տեսքի. ա) (x + 3)(x + 6)=x²+6x+3x+18=x²+9x+18 բ) (3a + 4)(2a −...

Կրակի առասպելը

,,Կրակի առասպելը,, պատմվածքի քննարկում։ Ո՞րն է կրակի փոխաբերական իմաստը։ Իմ կարծիքով...