Կենսաբանության ամփոփում 7 դասարան

Սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամսվա ամփոփում Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում Դեկտեմբեր ամսվա ամփոփում Փետրվար ամսվա ամփոփում Մարտ ամսվա ամփոփում Ապրիլ ամսվա ամփոփում Մայիս ամսվա ամփոփում

Մեկնաբանությունները կասեցված են Կենսաբանության ամփոփում 7 դասարան-ում

Կենդանիների հաղորդակցման ձևերը

Ի՞նչ նպատակով են հաղորդակցվում կենդանիները։ Զուգընկերոջը ինչ որ բան ասելու կամ ցույց տալու համար: Նկարագրե՞ք հաղորդակցման հիմնական եղանակները։ Մարմնի շարժում, լույս ձայն, հոտավետ քիմիական նյութեր:

Մեկնաբանությունները կասեցված են Կենդանիների հաղորդակցման ձևերը-ում

Կաթնասուններ

Ի՞նչ հիմանակն կառուցվածքային առանձնահատկություններ ունեն կաթնասունները Նրանք բոլորըվիրենց ձագերին կաթով են կերակրում: Ի՞նչ նշանակություն ունեն կաթնասունները բնության մեջ և մարդու կյանքում, բերել օրինակներ։ Շատ կաթնասուններ մարդուն միս, կամ ուրիշ բաներ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Կաթնասուններ-ում

Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում

Այս շրջանի և ամբողջ տարվա ընթացքում ես շատ բան սովորել եմ: Գրականությունից շատ գրողներին ավելի մանրամասն ուսումնասիրել եմ, իսկ հայոց լեզվից այս ուսումնական շրջանի ընթացքում սովորել եմ 3 խոսքի մաս,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում-ում

Անհատական նախագծի ամփոփում

Ողջույն, այս ուսումնական տարվա սկզբում ես սկսել եմ իմ անհատական նախագիծը: Անհատական նախագծերը մենք անում ենք ուրբաթ օրերը, ես անում եմ թարգմանություն, երբեմն անգլերենից, երբեմն ռուսերենից: Ահա իմ աշխատանքները: Իմ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Անհատական նախագծի ամփոփում-ում