Թռչուններ

Ներկայացնել թռչունների ձվի կառուցվածքը Թռչունների ձվերև մեծ են և կազմված են կրային կեղևից: Ներկայացնել թռչունների կմախքը Նրանք ունեն գանգ, վերնակտուց, ենթակտուց Փետուրները ի՞նչ դեր են կատարում թռչունների կյանքի համար։ Փետուրները…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Թռչուններ-ում

Տնային աշխատանք

1. Տրված նախադասություններին երկրորդական նախադասություններ ավելացրու՝ դրանք տրվածներին կապելով երբ, որ, թե, եթե, ինչպես, որովհետև, որպեսզի և այլ շաղկապներով ու շաղկապական բառերով: Օրինակ`Մինչև կրակելն աղվեսները փախան:- Մինչև կրակելն աղվեսները փախան,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Տնային աշխատանք-ում

Հաստլիկն ու նիհարը

Կարդա՛ ,,Հաստլիկն ու նիհարը,, պատմվածքը: Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ: Չկան Բնութագրի՛ր հաստլիկին: Հաստլիկը հարուստ էր: Բնութագրի՛ր նիհարին: Նիհարը աղքատ էր:

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաստլիկն ու նիհարը-ում