Քիմիական և թեթև արդյունաբերության

Որո՞նք են քիմիական արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները: Քիմիական արդյունաբերությունը ստեղծում է այն ինչ չկա բնության մեջ: Առանձնացվում են հին, նոր և նորագույն ճյուղերը: Ի՞նչ դեր ունի քիմիկան արդյունաբերությունը տնտեսության մեջ: Քիմիական…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիական և թեթև արդյունաբերության-ում

Վեռելիքաէներգետիկ արդյունաբերություն

Քարտեզի վրա նշել նավթ, գազ և ածուխ արդյունահանող առաջատար երկրները: Նկարըբչի բերում Ի՞նչ դեր ունի վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը տնտեսության զարգացման գործում: Վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը նպաստում է տնտեսության զարգացմանը։ Այն բոլոր ենթաճյուղերին՝ տրանսպորտին,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Վեռելիքաէներգետիկ արդյունաբերություն-ում