Քիմիա տնային

Որոշե՛ք տարրերի օքսիդացման աստիճանները հետևյալ միացություններում. Li2O, BaO, Al2O3, FeO, CrO, ZnO, CaO, Na2O2. Հաշվե՛ք նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները Li2O, BaO, Al2O3, FeO, CrO, ZnO, CaO, Na2O3. Mr(Li2O)=2Ar(Li)+Ar(O)=14+16=30 Mr(BaO)=Ar(Ba)+Ar(O)=137+16=153 Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=102…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային-ում

Սպիտակ սուտը

Կարդա՛ Հարուկի Մուրակամիի ,,Սպիտակ սուտ,, ստեղծագործությունը։ Շարադրել մտքերը ստի, ստելու անհրաժեշտության, ստելու սովորության վերաբերյալ։ Իմ կարծիքով սուտը իսկապես մեկ մեկ օգնում է մարդուն, օրինակ երբ ինչ-որ մեկը վատ իրավիճակի մեջ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Սպիտակ սուտը-ում

Итоговая робота

Прочитайте текс ( в нем пронумерованы предложения) и выполните задания после. (1) Сколько превосходных слов существует в русском языке для называния природных явлений! (2) Зарница – долгий отблеск далёких молний.…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Итоговая робота-ում