Երկրաչափություն

1)<ABC=140o : BD-ն նրա կիսորդն է, իսկ BE-ն՝ <DBC-ի: Ինչի՞ են հավասար <ABD-ն, <DBE-ն,<EBC-ն, <ABE-ն։ 2)BD ճառագայթը ABC անկյունը բաժանում է երկու անկյունների, որոնցից մեկը 17o -ով մեծ է մյուսից։Գտեք…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Երկրաչափություն-ում