Итоговая робота

Прочитайте текс ( в нем пронумерованы предложения) и выполните задания после. (1) Сколько превосходных слов существует в русском языке для ...

Հանրահաշիվ

ա) (a-y)(a²+ay+y²)=a³-y³ բ) a³-b⁶=(a-b²)(a²+ab²+b⁴) գ) a³+8b³=(a+2b)(a²-4ab+2b²) դ) x⁹-y⁶=(x³-y²)(x⁶+x³y²+y⁴) ա) x²+2xy+y² բ) 4a+10a+25 գ) 441c+168cd²+16d⁴ դ) 49t²+182ts³+169s⁶ ա) (a+b)(a²-ab+b²) բ) (x+2)(x²-2x+4) ...

Երկրաչափություն

1)<ABC=140o : BD-ն նրա կիսորդն է, իսկ BE-ն՝ <DBC-ի: Ինչի՞ են հավասար <ABD-ն, <DBE-ն,<EBC-ն, <ABE-ն։ 2)BD ճառագայթը ABC անկյունը բաժանում ...

Ձմռան գիշեր

Կարդա՛ ,,Ձմռան գիշեր,, պատմվածքը: Դուրս գրի՛ր և բացատրի՛ր անհասկանալի բառերը: Չկային Բնութագրի՛ր Հակոբին: Հակոբը շատ հետաքրքրասեր էր, ինչպես նաև շատ ...

Մետաղաձուլություն և մեքենաշինություն

Դասի հղումը 1․Ի՞նչ դեր ունի մետղաձուլությունը ժամանակակից կյանքում և տնտեսության մեջ: Առանց մետաղի այս աշխարհում շատ բաներ չէին լինի: 2․Ի՞նչպիսի ...

Քիմիական և թեթև արդյունաբերություն

Որո՞նք են քիմիական արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները: Ի՞նչ է Քիմիական արդյունաբերությունը ստեղծում է այն ինչ չկա բնության մեջ: Առանձնացվում են հին, ...

Ապագայի պլանները

Այս տարի իրականացավ իմ երազանքը ՝ ես տեղափոխվեցի մայրաքաղաք ապրելու։ Սա իմ կյանքի նոր փուլն է։ Ես բնակարան վարձեցի և ...

Our vacation

Every year we go to Florida. We like to go to the beach. My favorite beach is called Emerson Beach ...

Գործնական քերականություն

Աշխատանք դասարանում 1. Տրված նախադասությունները դարձրո՛ւ կրավորական : Մի ձեռնարկատեր հասարակությանը զվարճացնելու համար կառուցել էր գնդաձև սենյակ հիշեցնող զվարճալի և ...

Թռչուններ

Ներկայացնել թռչունների ձվի կառուցվածքը Թռչունների ձվերև մեծ են և կազմված են կրային կեղևից: Ներկայացնել թռչունների կմախքը Նրանք ունեն գանգ, վերնակտուց, ...

Տնային աշխատանք

1. Տրված նախադասություններին երկրորդական նախադասություններ ավելացրու՝ դրանք տրվածներին կապելով երբ, որ, թե, եթե, ինչպես, որովհետև, որպեսզի և այլ շաղկապներով ու ...

Հաստլիկն ու նիհարը

Կարդա՛ ,,Հաստլիկն ու նիհարը,, պատմվածքը: Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ: Չկան Բնութագրի՛ր հաստլիկին: Հաստլիկը հարուստ էր: Բնութագրի՛ր նիհարին: ...

Քիմիական և թեթև արդյունաբերության

Որո՞նք են քիմիական արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները: Քիմիական արդյունաբերությունը ստեղծում է այն ինչ չկա բնության մեջ: Առանձնացվում են հին, նոր և ...

Վեռելիքաէներգետիկ արդյունաբերություն

Քարտեզի վրա նշել նավթ, գազ և ածուխ արդյունահանող առաջատար երկրները: Նկարըբչի բերում Ի՞նչ դեր ունի վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը տնտեսության զարգացման գործում: ...

Моя любимая книга

Про свою библиотеку я уже написала и теперь расскажу про любимую книгу. Книг я читала немного, но выбрать любимую было ...

Քիմիա դասարանական

Դասարանական 1. Որոշեք կապի տեսակը. ZnCl2, NH3, NaCl, N2, O2, F2, Cl2, PH3, CuBr2, FeS, H2S, H2, CH4, CaCl2, N2O3, ...

Քիմիա ինքնաստուգում

CaC2, NO, Ag 1. Քիմիական կապ տեսակ CaC2-Իոնային Ag-Մետաղական NO-Կովալենտ 2. Տարրերի իրական զանգվածները (m0) Ar(Ca)=40 Ar(C)=12 m0(Ca)=Ar(Ca)×1,66×10-27=40×1,66×10-27=6,64-26 m0(C)=Ar(C)×1,66×10-27=12×1,66×10-27=1,992-26 Ar(N)=14 ...

Գյուղատնտեսություն

Որո՞նք են գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալները: Տնտեսության հնագույն ճյուղը գյուղատնտեսությունն...

Խոհանոցի ժամացույցը

Առաջադրանքներ Ա) Դո՛ւրս գրեք այն արտահայտություններն ու նախադասությունները, որոնք նկարագրում են...

Իմ դասարանը

Ողջույն այստեղ ես կպատմեմ իմ դասարանի մասին: Առաջին հերթին ես կպատմեմ, թե ինչպիսի մարդկանց խմբեր կան...

Քիմիա դասարանական

Ո՞ր դեպքում է առաջանում տարրերի ատոմների միջև իոնային կապ: Երբ կապի մեջ կան և մետաղական և ոչ...

Դիանայի օրը

Իմ անունը Դիանա է: Ես 17 տարեկան եմ և ապրում եմ մայրիկիս հետ Բրայթոնում՝ Անգլիայի հարավային ափին: Ես...

Քիմիա տնային

Որոշե՛ք տարրերի օքսիդացման աստիճանները հետևյալ միացություններում. Li2O, BaO, Al2O3, FeO, CrO, ZnO...

Սպիտակ սուտը

Կարդա՛ Հարուկի Մուրակամիի ,,Սպիտակ սուտ,, ստեղծագործությունը։ Շարադրել մտքերը ստի, ստելու...