Մաթեմատիկա 24.2.2023

1. Կատարիր կոտորակների բաժանումը: 3/17:7/17=3/17⋅17/7=51/119 2. ա) −4/43:1= -4/43 բ) (−4/43):(−1)= +4/43 3. Կատարիր բաժանումը: Առաջին պատուհանում տեղադրիր «+» կամ ...

Մաթեմատիկա 23.2.2023

797. ա) +68/84բ) + 200/320գ) +150/513դ) +106/45ե) +1/5զ) +391/200 798. ա) -45/70բ) -1344/567գ) -490/945դ) -630/1036 799. ա) + 4968/56բ) +531/35գ) ...

My favorite pet

My favorite pet is Napo. It is cat. And it was a boy. It was my present in my 6 ...

Մաթեմատիկա 22.2.2023

1. Հաշվիր գումարը: Կոտորակները մի կրճատիր: 4/69+13/69=17/69 2. Կատարիր գումարումը: (−4/23)+(−8/23)= -12/23 3. Հաշվիր՝ 5 2/7+44 3/7= 49 5/7 4. Կատարիր ...

Պատմություն 2.21.2023

Ո՞վ էր Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Մակեդոնիայի արքան։ (Ք. ա. 336.-323. թթ) Նա եղել է աշխարհի ամենաերիտասարդ ու խոշորագույն զորավարներից մեկը Պատմե՛ք ...

Մ

Ինչքա՜ն ծիծաղեցին էն գիշեր․․․ Ամենքը գաղթականներ էին։ Նոր էին Թիֆլիս հասել։ Զանոն էլ նրանց հետ էր։ Իր հոր փեշիցը բռնած ...

Մաթեմատիկա 20.2.2023

776. -6 1/2, -3 4/5, -2 17/50, 0, 3 81/100, +6 1/2, +10 2/3 777. +5 2/3, +5 77/97, 7/25, ...

Մաթեմատիկա 17.2.2023

1. Ճիշտ է արդյո՞ք հետևյալ պնդումը` կոորդինատային ուղղի վրա 51 3/4 կոորդինատով կետը գտնվում է ավելի ձախ, քան 84 6/7 կոորդինատով կետը: ոչ այո 2. Համեմատիր հետևյալ խառը ...

Русскый язык классная робота 17.2.2023

Что ты будешь делать завтра?-Я буду смореть телевизор.Что ты будешь делать сегодня вечером?-Я буду играть в шахматы.Что ты будешь делать ...

English homework

1. How old are you?2. What's your first name?3. How do you spell that please ?4. What's your address ?5 ...

Մաթեմատիկա 16.2.2023

1. Հետևյալ թվերից ո՞րի մոդուլն է հավասար 158-ի: Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: −58 1/58 −1/58 2. Որոշիր տրված կետի հեռավորությունը զրոյից: ...

Մաթեմատիկա 15.2.2023

1. Ո՞ր թիվն է հակադիր 138 կոտորակին: Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: 1 1/38 −1/38 −38 2. Տրված է −1/59 ռացիոնալ թիվը: ...

English 16.2.2023

1. Have, got2. Got3. Have4. Have got5. Got6. Haven't7. Have got8. Haven't 1. have2. have3. got4. have 5. have6. have ...

Մայրենի 15.2.2023

Չորեքշաբթի «ՀԻՆ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆ» Կանաչ, վիթխարի ընկուզենու տակ,Իրենց հասակի կարգով, ծալպատակ,Միասին բազմած,Մի շըրջան կազմած, Քեֆ էին անումԵվ ուրախանումՄեր հըսկա պապերն ու ...

Բնագիտություն 14.2.2023

Պատասխանել հարցերին Ի՞նչ է բնութագրում ջերմաստիճանը։ Նյութի տաքությունը կամ սառությունը։ Ե՞րբ են մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։Միջավայրի ջերմաստիճանը չափելու համար ջերմաչափը ...

Մաթեմատիկա 13.2.2023

1. Կոորդինատային ուղղի վրա −40 9/15 թիվը գտնվում է −6 9/15 թվից (ընտրիր պնդման ճիշտ շարունակությունը). ձախ աջ 2. Նշիր E կետի կոորդինատը: Կոտորակը մի ...

Մաթեմատիկա 10.2.2023

760. 762. Լուծում5.4+11.4+15.4=124124.7 22/25=6 501/1000 763 ...

English 10.2.2023

1. His2. Our3. My, your4. Her5. Their 1. Studies2. Speaks3. Watch4. Finished5. Goes6. Are listening. 1. There are2. There is3 ...

English homework 8.2.2023

harity fun:read the dialogue on page 36 Hometask:ex.8/b,page 36,ex.9/a,d,page 37 1-c2-e3-f4-a5-b6-d 1. Kate2. Mark3. Darren4. Jo 1. Really2. Actually3. I ...

Մայրենի երեքշաբթի 7.2.2023

Բառաշարքերում գտնել և առանձնացնել հոմանիշների 6 զույգ: 1.Կեղտ, գութ, եղեգնուտ, խիղճ, ավար, թախիծ, կարծիք, օրրան, մորմոք, թալան, իմաստ, հայրենիք, տեսակետ, ...

Մայրենի երկուշաբթի 6.2.2022

Կատարում ենք նախորդ շաբաթվա առաջադրանքների ամփոփում։ ( Շաբաթվա ամփոփում) ։ ( Հրապարակում բլոգում) ։ Այս շաբաթը ևս նվիրում ենք սիրելի ...

Մաթեմատիկա 6.2.2023

1. Պարզիրտրված գրաֆիկի B կետի x և y կոորդինատները: Պատասխան՝ B կետի կոորդինատներն են՝ x=2 y=3 2. Նայիր տրված նկարին ...

Русский язык домашнее задание

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их. 1. Сколько человек живёт в Москве? Более 10 миллионов человек 2 ...

Ուրբաթ մայրենի

1.Խաղող, հաղարջ, քաղաք բառերում  ի՞նչ մաս կա, առանց որի մեր ճաշը  համ չի ունենա:Հաղարջ 2.Ըստ ձևաիմաստային դասակարգման՝ ի՞նչ տեսակ բառեր կան հետևյալ ...

Մաթեմատիկա 5.10.2023

1206. ա) 0,14 == 0,14բ) 2,25 < 2,26գ) 3,77 > 3,76դ) 12,13 = 12,13ե) 8 = 8զ) 0 = 0 1207...

Մաթեմատիկա 5.8.2023

1202. ա) 1,69 բ) 7,58գ) 6,1դ) 0,09 1203. ա) 8,8բ) 19,6գ) 6,5դ) 1ե) 33,6զ) 0,6 1204. ա) 3,19բ) 9,92գ)...

Ատամների խնամք

Մինչև 2 տարեկան դառնալը երեխան ունենում է 20 հատ փաքր ատամներ որոնք կոչվում են կաթնատամներ։ 6֊7...

Մաթեմատիկա 5.4.2023

1197. ա) 0,9բ) 28,2գ) 100,5դ) 1ե) 80զ) 6է) 200,1ը) 567,9թ) 0 1198. ա) 7,9բ) 85,07գ) 0,12դ) 1ե)...

Մաթեմատիկա 4.28.2023

1174. ա) 4,18բ) 4,2505գ) 0,05դ) 1,5ե) 0,4զ) 0,42է) 3,741ը) 12,07թ) 0,567 1175. ա) 17.5 բ) 67գ)...

Урок 33

1. Запишите предложения, употребив выделенные слова вомножественном числе. 2.Напишите правильно...

Հինգշաբթի մայրենի 4.27.2023

Բառաշարքերում գտնել և առանձնացնել հոմանիշների 6 զույգ: 1.Կեղտ, գութ, եղեգնուտ, խիղճ, ավար, թախիծ...