Մաթմատիկա 28.11.2022

Հաշվիր ամբողջ թվերի տարբերությունը։46-65= -21Հաշվիր-34֊(-34)=0Հաշվիր4-7= -3Ցերեկը օդի ժերմաստիճանը +17° էր, իսկ գիշերը այն իջավ 5 աստիճանով։Նշիր թե որքան դարձավ ջերմաստիճանը ...

Մաթեմատիկա 25.11.2022

544. ա) ճիշտ է բ) սխալ էգ) ճիշտ է դ) ճիշտ է 546. Հակադիր թվերի գումարը միշտ ստացվում է զրո։ ...

English 25.11.2022

a) 1I am from an old town in Turkey. 2. My friends are great singers 3. London is a fantastic ...

Ուրբաթ 25.11.2022

Գայլն ու ոչխարը Շներից բզկտված գայլն անզոր պառկել էր և նույնիսկ չէր կարողանում կեր հայթայթել: Նա տեսավ ոչխարին և խնդրեց, ...

Հինգշաբթի 24.11.2022

Առյուծն ու նապաստակը Առյուծը գտավ քնած նապաստակին և ուզում էր խժռել, երբ հանկարծ տեսավ, որ կողքով փախչում է եղջերուն: Նապաստակին ...

Մաթեմատիկա 24.11.2022

532. ա) +9 բ) -21գ) +25դ) -25 533. ա) -17 բ) -29գ) -30 538. ա) -1բ) -6գ) -7դ) +9ե) -1զ) ...

Մեաթեմատիկա 23.11.2022

516. 41 517. ա) 2բ) -2գ) 9դ) 0ե) -3զ) 0 518. Դրական թվերը բացասական թվերից մեծ են։ Ձախ կողմում գտնվում ...

.Չորեքշաբթի 23.11.2022

Ես նստած եմ հին լճակի մոտ, որ լեցուն է գորտերով: Լճակի եզրերին խիտ աճել են որձախոտն ու շաքարեղեգը: Ափին՝ շաքարեղեգի ...

Ամփոփիչ աշխատանք

Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։Այն երևույթները երբ որ, ինչ որ, նյութի հետ գործողություն է կատարվում և նյութը չի ...

Մաթեմատիկա 21.11.2022

500. |-10|=10, |+1|=1, |-3|=3, |+12|=12, |+18|=18, |0|=0, |-19|=19, |-100|=100 501. 9 503. Այո 504. ա) 10բ) 15գ) 2դ) 54ե) 58զ) ...

Երեքշաբթի ( 22.11. 2022թ. )

Երեքշաբթի ( 22.11. 2022թ. ) Վահան Տերյան Ընթերցում ենք Վահան Տերյանի մի ստեղծագործության մասին, որ կապված է հայկական հայտնի առասպելի ...

Մաթեմատիկա 18.11.2022

476. ա) -(-35)=35 բ) -(-81)=81գ) -(44)=-44դ) -(125)=-125 477. 478. ա) -(-63)=63բ) -(+45)=-45գ) 38=-(+38)դ) -52=-(-52) 480. ա) -(-8)+3=11-0+3=3-69+3=-66-(-21)+3=24բ) -(-(-8))-4=-12-(-0)-4=-4-(-69)-4=65-(-(-21))-4=-25 482. A(-7)-H(+7)B(-5)-F(+5) ...

Урок 17 18.11.2022

Откуда произошли слоны? Тысячи лет тому назад по дремучим лесам, покрывавшим Землю, бродили гигантские чудовища многочисленных разновидностей. И даже несмотря ...

Fox and The Goat

Once a fox was roaming around in the dark. Unfortunately, he fell into a well. He tried his level best ...

Расказ в жанре фантази “Легенда о тёмном лесе”

ЛЕГЕНДА О ТЁМНОМ ЛЕСЕ Эта легенда передавалась из поколений в покаления. Я вам тоже передам эту легенду. В 1482 году ...

November 14-18

Lesson 2 Listening:a voicemail message Listen to a voicemail message and answer the questions to practise your listening skills. Do ...

Թարգմանություն Ռուսերենից Հայերեն

Հինգշաբթի 17.11.202 1.Հոլովի՛ր պայուսակ, մայր, գարուն բառերը։ Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)Մայր, գարուն, պայուսակ Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)Մայրիկի, գարնան, պայուսակի Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)Մայրիկին, ...

Մաթեմատիկա 17.11.2022

445. A=-5 B=-3 C=-2 D=1 E= 3 F=5 446. A, (+1), B (+4), C (+7), D (+9), E (-9), F ...

The ant and the dove

November 14-18 Lesson 1 The ant and the dove/ to retell the story Listen here Improve your grammar: ,, 1 result 2 ...

Մայրենի 16.11.2022

չորեքշաբթի 16.11.2022 1․ Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր․ Օրինակ՝ ջրաման- ջուր (արմատ)-աման (արմատ) գնդակ-գունդ, ակմիտք-միտ, քաղջնակ-Աղջիկ, նակթթենի-թութ, ենիհանրություն-հնր, ությունգիրք-գիր, ք մտազբաղ-միտ, զբաղվածտանձենի-տանձ, ...

Մաթեմատիկա 16.11.2022

418. ա)-11, -7, -6, -2, -1, -1, 0, 7, 24բ) 13, 12, 4, 1, 0, -3, -7, -8, -11, -17, ...

Քիմիական նյութերի ազդեցումը բնության վրա

Պատասխանել հարցերին Հողի ու ջրի ,թռչունների ու ձկների ,վայրի գազանների պահպանման համար ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում:Ստեղծվում են արգելոցներ։Որո՞նք են թթվային ...

Մայրենի դասարանական աշխատանք

Դասարանում ՝ Բառախաղ, բառերի վերադասավորումով կազմիր նոր բառեր։ սրահ-հարս սնար-սանր դրամ-մարդ շուն-նուշ Հետևյալ բառից կազմիր նոր բառեր․ Ատամնաբուժական ԱտամԿաԱկԲակԿատուՏակ ...

Վիտամին 《C》

Քիմիական բանաձև C6H8O6 Վիտամին C, L-ասկորբինաթթու կամ ասկորբինաթթու, ջրալույծ վիտամին է, որը...

Урок 31

5. Найдите в тексте ответы на вопросы. 1. В каком году князь Рюрик стал править Новгородом? 8642...

Մաթեմատիկա 4.3.2023

1071. ա)45525/1000=45,525բ) 5721/1000=5,721գ) 161803/1000=161,803դ) 11196932/10000=1119,6932ե)...

Մաթեմատիկա 24.3.2023

1047. ա) 651,03 բ) 329գ) 7,3930000դ) 99,9ե) -593,2զ) -0,018 1048. ա) այոբ) այոգ) այոդ) այոե) այոզ)...

Մայրենի 3.22.2023

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։ Ալեհույա, հրաժեշտ, երբևե, ընկույզ, պարտիսպան, վզկապ, հույս, երթևեկել...

Մաթեմատիկա 22.3.2023

1016. ա) 37,2բ) 8,13գ) 0,013դ) 0,03ե) 456,7զ) 0,932է) 1,29ը) 0,0513 1017. ա) 387/100բ) 1699/100գ)...

Մայրենի 3.21.2023

ОБ УМЕНИИ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ На полке стоял маленький глиняный кувшинчик для воды...

Урок 30

Расставьте пропущенные буквы . А . Собираться, блестеть, собирать, забирать, замереть, замирать...

Մաթեմատիկա 17.3.2023

985. 986. ա) բ) գ) դ) ե) 988. ա) բ) գ) դ) ե) զ)...

Հինգշաբթի մայրենի

Հինգշաբթի 1.Հոլովի՛ր աթոռ, քույր, մարդ բառերը։ Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)Աթոռ, քույր, մարդ Սեռական (ո՞ւմ...