Մաթիլդա գրքի քննարկում

Այսօր ես իմ ընկերուհու հետ գնացել էի «Մաթիլդա» գրքի քննարկմանը: Կային նաև 4, 5, 6, 7, 8 դասարանցիներ: Մի ուրիշ ...

Քիմիա դասարանական աշխատանք

1.Գրե՛ք հետևյալ տարրերի քիմիական նշանները՝ ալյումին, կալցիում, սիլիցիում, ֆոսֆոր, երկաթ, ածխածին, ջրածին, ցինկ, ծծումբ, քլոր, ազոտ: Al, Ca, Si, P, ...

Մարդը և փիսիկը

Մի օր, մի ծեր մարդ զբոսնում էր անտառում, հանկարծ նա նկատեց մի փոքրիկ փիսիկի փոսի մեջ: Խեղճ կենդանին փորձում էր ...

Քիմիա տնային առաջադրանք

Կատարել առաջադրանքը. 1. Ո՞ր զույգում են միայն պարզ նյութերի անվանումներ. 1) գրաֆիտ և սիլան 3) ծծումբ և կարբին 2) ալմաստ ...

Քիմիա

Բանավոր քննարկում. Ի՞նչ բնական գիտություններ գիտես: Քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, բնագիտություն, աշխարհագրութուն, աստղագիտություն: Ի՞նչ է ուսումնասիում քիմիան: Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերի ...

Ծաղկավոր բույսերի բազմացումը

Ի՞նչ եղանակով են կատարվում ծածկասերմ բույսերի բազմացումը Ինքնափոշոտում և խաչաձև փոշոտում Ո՞րն է ծածկասերմ բույսերի սերմերով բազմացման օրգանները Վարսանդ, առէջներ: ...

Սուրբ Ծնունդի օրվա առավոտը

Կարդա՛ ,,Սուրբ Ծնունդի օրվա առավոտը,, պատմվածքը: 1. Անհասկանալի բառերը բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ: Չկային 2. Քո կարծիքով ինչի՞ մասին է պատմվածքը: ...

Մարմնի զնագված, զանվածի միավորներ

Զանգվածը մարմնի իներտության քանակական չափն է: Զանգվածը ֆիզիկական մեծություն է, այն սկալյար մեծություն է: Որպես զանգվածի չափման հիմնական միավոր ՄՀ-ում ...

Նյութի խտություն։Մարմնի զանգվածի և ծավալի հաշվումը

1.Ո՞ր մեծությունն է կոչվում նյութի խտություն Նյութի խտություն կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և ծավալի ...

Գործնական Քերականություն

4. Նախադասության միտքն այնպես արտահայտի´ր, որ ընդգծված բառը փակագծում տրված հոլովով լինի: Գերմանիայի Շտրեբեկ գյուղի բնակիչները մոտ հազար տարի շախմատ ...

Արծիվը

Բարձը՜ր, բարձը՜ր անմատչելի ժայռերում արծիվը հյուսել էր իր բունը։ Այնտեղ, ժայռի բարձունքին, մի պատռվածքում, մի ծերպում ծեփված կպած էր նա ...

Հացը

Իմ հայրիկը կացինն առել, գնում էր գոմ սարքելու։ Իմ մայրիկը գոգնոցը կապել, գնում էր հանդ՝ կարտոֆիլ հավաքելու։ Իմ հորեղբայրը եղանն ...

Ազգային տնտեսություն

Որո՞նք են տնտեսության զարգացման նախադրյալներըՏնտեսության զարգացման նախադրյալները տվյալ երկրի բնական պայմաններն են ու ռեսուրսները, ինչպես նաև աշխարհագրական դիրքը, աշխատանքային ռեսուրսների ...

Քիմիա

1.Թվարկի՛ր, թե ինչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝ ա)Նատրիումի կարբոնատը՝ Na2CO3 Na-նատրիում C-ածխածին O-թթվածին բ)Ածխածնի մոնօքսիդ՝ CO C-ածխածին O-թթվածին գ)մեթիլալկոհոլ ՝ ...

Առյուծն ու խելացի աղվեսը

Մի առնյուծ ապրում էր խիտ անտառում:Մի առավոտ նրա կինը նրան ասաց, որ նրա շունչը շատ վատնէ և տհաճ: Առյուծը շփոթվեց ...

Քիմիա

Բերե՛ք հեղուկ և պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Յոդ, ածխածին, երկաթ: Բերե՛ք գազային, հեղուկ և պինդ ոչ մետաղական պարզ նյութերի ...

Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

1. Ջրիմուռների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն Ջրիմուռները իրենց կառուցվածքի օգնությամբ կարող փն կատարել ֆոտոսինթեց, ջրիմուռները ապրում են ջրի մեջ կամ ...

Սպիտակ ջրաշուշանը

Առաջադրանքներ Ա) Ո՞րն է հեքիաթի արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և հիմնավորե՛ք։ Որոնք չեք ընտրում, հիմնավորե՛ք՝ ինչո՛ւ չեք ...

Քաղաք, որտեղ ես ապրում եմ

Իմ անունը Քլարկ է, և ես ձեզ կպատմեմ իմ քաղաքի մասին։ Ես ապրում եմ բնակարանում։ Իմ քաղաքում փոստային...

Անհատական պլան

• Դասադուցակի հղումը-Դասացուցակ • Ընտրության ձևը-Կավագործություն • Ֆիզկուլտուրայի...

Любовь

Прочитайте текст и обсудите его: Если мы обратимся к справочной литературе, то сможем найти...

Ժապավենաձև որդեր

Ի՞նչ է ֆինան Եզան երիզորդի մարմնի վերջին հատվածում գտնվում են բեղմնավորված ձվեր, 1 օրում ջարդվում է...

A letter to my mother

Hello my mother this letter is for you. In this letter i will write how much i love you. I love you...

Родительский контроль

Что подразумевает под собой понятие «родительский контроль»? Когда родители контролируют детей...