Պատմություն հաշվետվոսգհւդը

ՊատմությունՀայկական լեռնաշխարհՄեծ հայքՆախնադարՆախնադարյան Հասարակության զարգացումը Հայաստանի տարածքումՀին ԵգիպտոսՀայերի ծագումըՎաղ պետական կազմավորումները հայաստանի տարածքումՄիջագետքՎանի աշխարհակալ տերությունըՊատմություն գրավոր աշխատանքՉինաստանը և Հնդկաստանը ...

Մայրենի 21.12.2022

Հանս Քրիստիան Անդերսեն՝ « Ծեր կաղնու վերջին երազը» Անտառում՝ զառիվայրին, ծովափին մոտ, կանգնած էր մի ծեր կաղնի: Նա ընդամենը երեք ...

Ամփոփիչ բնագիտություն

Ի՞նչ է մարմնի կշիռը: Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա, ...

Մայրենի 20.12.2022

Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելով նախադասություններին: Խռպոտ-3, դժոխք-1, գործընկեր-5, ոգևորվել-7, զառիվայր-2, անկոտրում-6, ընդհատել-4, միանգամայն: Տոթ էր, աղմուկ ու խառնաշփոթ ...

Մայրենի 19.12.2022

Երկուշաբթի ( 19.12.2022թ.) Բառերն այնպես դասավորի՛ր, որ նախադասություն ստացվի։ Մեղուն հյութ ծաղկից քաղում է։Մեղուն խաղկից հյութ է քաղում։ Անձրևից սունկ ...

Классная Робота 19.12.2022

Классная работа Читаем,обсуждаем текст 1. «Древние письмена» стр.14 Учебник (1) 2.Упражнения,3,4,5,7 на странице 15, упр. 8 стр. 16 ( Учебник ...

Մաթեմատիկա 19.12.022թ

1. Որոշիր C(−2;3) կետի օրդինատը: Պատասխան՝  3 2. Կոորդինատային հարթության վրա նշված են x և y կոորդինատներով կետեր: Որոշիր A կետի կոորդինատները: Պատասխան՝ A(3;4) 3. Կոորդինատային առանցքներից մեկի վրա վերցված ...

Մայրենի 14.12.2022

նդգծված բառակապակցությունները փոխարինի՛ր ածանցավոր բառերով: Պոչ ունեցող մի կենդանի էր գալիս:Պոչավոր մի կենդանի էր գալիս։ Չգիտեի, որ այդքան զորություն ունեցողհսկա ես:Չգիտեի, որ ...

Մաթեմատիկա 14.12.2022

638. ա) +7+(-4)=(-4)+(+7)բ) -5+(-11)=(-11)+(-5)գ) -2+(+8)=(+8)+(-2)դ) +12+(-12)=(-12)+(+12) 639. ա) +9.(–2).(+3)=(+3).(-2).(+9)բ) -5.(+4).(+7)=(+7).(+4).(-5)գ) -6.(-10).(+8)=(+8).(-10).(-6)դ) +5.(-8).(-5)=(-5).(-8).(+5)ե) +2.(+15).(-6)=(-6).(+15).(+2)զ) -16.(-3).(-9)=(-9).(-3).(-16) 640. ա) -5.((-6)+(-11))=-5.(-6)+5.(-11)բ) 0.((-8)+(+12))=0.(-8)+0.(+12)գ) ճիշտ էդ) ...

Մայրենի 13.12.2022

1․ Տրված բառերից նոր բառեր կազմի՛ր -ոց (-նոց, -անոց) ածանցով: ա) Ծաղիկ, հյուր, ավազակ, մեղու:Ծաղկանոց, Հյուրանոց, մեղվանոց բ) Գոգ, ձեռ, ...

Մաթեմատիկա 12.12.2022

1. Առանց հաշվելու պարզիր, թե ո՞ր արտահայտություններն են իրար հավասար: 59⋅(−25)(−59)⋅(−25)(−25)⋅59 2. Արտահայտությունը արտագրիր առանց փակագծերի: −(−27)=+27 3. Պարզիր, թե ...

Մաթեմատիկա 9.12.2022

613. Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխականօրենքի ճշտությունը. ա) –9, –1 բ) –3, +7 գ) +8, –10, դ) –21, ...

Christmas tree story

The first decorated Christmas tree was in 1521, in Celeste in Alsace, with candles and glass balls. The first public ...

Մաթեմատիկա 8.12.2022

1. Նշիր սխալ պնդումը: Երկու բացասական թվերի քանորդը բացասական թիվ է: Բացասական թիվը դրական թվի վրա բաժանելիս ստացվում է բացասական ...

Մաթեմատիկա 7.12.2022

669.Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտի լինեն բաժանելիի և բաժանարարի նշանները։ 《+》, 《-》Ո 671. Հաշվե՛ք. ա) +38 ։ ...

Մայրենի 6.12.2022

Առաջադրանքների ստուգում։Պատմվածքների քննարկում, բառային աշխատանք, վերլուծություն։Պաուլո Կոելիո, երկու պատմվածքՊատմվածքների համար այլ վերնագրեր մտածի՛րԱմեն ինչ վերադառնում է բումերանգով։ Երկու աշխարհ։Սովորի՛ ր ամանորյա բանաստեղծություններից  քեզ դուր եկածները։ ...

Չինաստանը և Հնդկաստանը

Ինչպիսի՞ն էր Հնդկաստանի վիճակը մինչ արիացիների հայտնվելը։ԼավՆերկայացրե՛ք Չինաստանի ձևավորման պատմությունը։Չինաստանում առաջին պետությունները կազմավորվել էին դեռևս Ք. ա. III հազարամյակում։ Սակայն ...

Մաթեմատիկա 5.12.2022

1. Հաշվիր.9⋅(−3)= -27 2. Ընտրիրսխալ պնդումը: Բացասական թիվը դրական թվով բազմապատկելիս ստացվում է դրական թիվ:Դրական թիվը բացասական թվով բազմապատկելիս ստացվում ...

Урок 20

Вставьте нужные формы местоимений в эти предложения: 1. Что ты знаешь о нём (он)? 2. Зачем ты едешь к ней ...

Մաթեմատիկա 2.12.2022

597. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ հակադիր ամբողջ թվերից յուրաքանչյուրը ստացվում է` մյուսը –1-ով բազմապատկելու միջոցով։ Այո 598. Ինչի՞ է ...

Մաթեմատիկա 1.12.2022

587. ա) +21բ) +12գ) +20դ) +40 588. ա) - 128բ) -35գ) -68դ) -126 589. ա) +20բ) 0գ) -192դ) 0ե) +23զ) ...

Հինգշաբթի 1.12.2022

Հինգշաբթի ( 01.12. 2022թ.) Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։ Ալեհույզ, հրաժեշտ, երբևէ, ընկույզ, պարտիզպան, վզկապ, հույն երթևեկել, ունևոր, թեթևություն, մարսել, աղոթք, ...

English 30.11.2022

b)1 F2. T3. F4. F5. T6. T c) Barack Obamas birthday is 4-th of August. He's 44-th president of USA ...

Դիտումներ և փորձեր

1.Ինչպե՞ս ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին: Դիտումներ անելով 2.Ի՞նչ է փորձը և...

Պայքար արևմտյան հռոմեական կայսրության ժառանգության համար

Երբ է սկսվել ժողովուրդների մեծ գաղթը IV-VII Փորձեք ներկայացնել մեծ գաղթի պատճառները:Որ ցեղերն էին...

Հանրահաշիվ 18.9.2023

1.Գրե՛ք թվային արտահայտության տեսքով.ա) 2-ի քառակուսու և 5-ի գումարը,22+5 բ) 2-ի և 5-ի գումարի...

Գործնական քերականություն 18.9.2023

Աշխատանք դասարանում  Գործնական քերականություն...

My hobby

My hobby is handmade but i also like drive bicycle. Now i do 3d figures from paper, i have a cat and...

Ֆիզիկա

1Ի՞նչ է բնությունը։ Այն ամենը ինչը շրջապատում է մարդուն: 2Ի՞նչ է բնության երևույթը։ Բնության մեջ...

Նռնենիները

Առաջադրանքներ 1. Հորեղբոր համար ի՞նչ էր այգեգործությամբ զբավելը։ Նախասիրություն 2. Հորեղբայրն...