Մաթեմատիկա 30.11.2022

559. ա) 6-7=13բ) -11-9=-2գ) -30-44=-74դ) 8-2=10 560. ա) -34-(-7)=-41բ) -48-(-25)=-73գ) 101-(-8)=109դ) -17-(-34)=51 561. 12 562. ա) 8 բ) -7գ) -23դ) ...

Ե

Բառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր: Դափնեվարդ, դժոխք, դաշույն, դողդոջուն, դադար, դարձյալ, դաղձ, դաշունահար, դողէրոցք, դդում, դյութել, դժվարըմբռնելի, դարպասապահ, դղրդյուն: Դադար,դաղձ, դաշույն, դաշունահար, դարձյալ, դարպասապահ, դափնեվարդ, դդում, դժոխք, դժվարըմբռնելի, դղրդյուն, դյութել,դողդոջուն, դողէրոցք 2. Այբբենական կարգով ...

Վանի աշխարհակալ տերությունը

•Ներկայացրե՛ք Վանի տերության սահմանները Արգիշտի թագավորի օրոք։Նա մեծացրել էր Վանի թագավորությունը Փոքր Ասիայից մինչև Պարսից Ծոց։•Մինչև ու՞ր էին ձգվում Արգիշտի ...

Մայրենի երկուշաբթի 28.11.2022

Երկուշաբթի ( 02.11.2022թ. ) Կետերի փոխարեն գրիր համապատասխան տառը կամ երկհնչյունը: 1.Մի անգամ դեպի հարավ չվելիս ծիծեռնակները փորձանքի մեջ ընկան: ...

Մաթմատիկա 28.11.2022

Հաշվիր ամբողջ թվերի տարբերությունը։46-65= -21Հաշվիր-34֊(-34)=0Հաշվիր4-7= -3Ցերեկը օդի ժերմաստիճանը +17° էր, իսկ գիշերը այն իջավ 5 աստիճանով։Նշիր թե որքան դարձավ ջերմաստիճանը ...

Մաթեմատիկա 25.11.2022

544. ա) ճիշտ է բ) սխալ էգ) ճիշտ է դ) ճիշտ է 546. Հակադիր թվերի գումարը միշտ ստացվում է զրո։ ...

English 25.11.2022

a) 1I am from an old town in Turkey. 2. My friends are great singers 3. London is a fantastic ...

Ուրբաթ 25.11.2022

Գայլն ու ոչխարը Շներից բզկտված գայլն անզոր պառկել էր և նույնիսկ չէր կարողանում կեր հայթայթել: Նա տեսավ ոչխարին և խնդրեց, ...

Հինգշաբթի 24.11.2022

Առյուծն ու նապաստակը Առյուծը գտավ քնած նապաստակին և ուզում էր խժռել, երբ հանկարծ տեսավ, որ կողքով փախչում է եղջերուն: Նապաստակին ...

Մաթեմատիկա 24.11.2022

532. ա) +9 բ) -21գ) +25դ) -25 533. ա) -17 բ) -29գ) -30 538. ա) -1բ) -6գ) -7դ) +9ե) -1զ) ...

Մեաթեմատիկա 23.11.2022

516. 41 517. ա) 2բ) -2գ) 9դ) 0ե) -3զ) 0 518. Դրական թվերը բացասական թվերից մեծ են։ Ձախ կողմում գտնվում ...

.Չորեքշաբթի 23.11.2022

Ես նստած եմ հին լճակի մոտ, որ լեցուն է գորտերով: Լճակի եզրերին խիտ աճել են որձախոտն ու շաքարեղեգը: Ափին՝ շաքարեղեգի ...

Ամփոփիչ աշխատանք

Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։Այն երևույթները երբ որ, ինչ որ, նյութի հետ գործողություն է կատարվում և նյութը չի ...

Մաթեմատիկա 21.11.2022

500. |-10|=10, |+1|=1, |-3|=3, |+12|=12, |+18|=18, |0|=0, |-19|=19, |-100|=100 501. 9 503. Այո 504. ա) 10բ) 15գ) 2դ) 54ե) 58զ) ...

Երեքշաբթի ( 22.11. 2022թ. )

Երեքշաբթի ( 22.11. 2022թ. ) Վահան Տերյան Ընթերցում ենք Վահան Տերյանի մի ստեղծագործության մասին, որ կապված է հայկական հայտնի առասպելի ...

Մաթեմատիկա 18.11.2022

476. ա) -(-35)=35 բ) -(-81)=81գ) -(44)=-44դ) -(125)=-125 477. 478. ա) -(-63)=63բ) -(+45)=-45գ) 38=-(+38)դ) -52=-(-52) 480. ա) -(-8)+3=11-0+3=3-69+3=-66-(-21)+3=24բ) -(-(-8))-4=-12-(-0)-4=-4-(-69)-4=65-(-(-21))-4=-25 482. A(-7)-H(+7)B(-5)-F(+5) ...

Урок 17 18.11.2022

Откуда произошли слоны? Тысячи лет тому назад по дремучим лесам, покрывавшим Землю, бродили гигантские чудовища многочисленных разновидностей. И даже несмотря ...

Fox and The Goat

Once a fox was roaming around in the dark. Unfortunately, he fell into a well. He tried his level best ...

Расказ в жанре фантази “Легенда о тёмном лесе”

ЛЕГЕНДА О ТЁМНОМ ЛЕСЕ Эта легенда передавалась из поколений в покаления. Я вам тоже передам эту легенду. В 1482 году ...

November 14-18

Lesson 2 Listening:a voicemail message Listen to a voicemail message and answer the questions to practise your listening skills. Do ...

Թարգմանություն Ռուսերենից Հայերեն

Հինգշաբթի 17.11.202 1.Հոլովի՛ր պայուսակ, մայր, գարուն բառերը։ Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)Մայր, գարուն, պայուսակ Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)Մայրիկի, գարնան, պայուսակի Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)Մայրիկին, ...

Մաթեմատիկա 17.11.2022

445. A=-5 B=-3 C=-2 D=1 E= 3 F=5 446. A, (+1), B (+4), C (+7), D (+9), E (-9), F ...

The ant and the dove

November 14-18 Lesson 1 The ant and the dove/ to retell the story Listen here Improve your grammar: ,, 1 result 2 ...

Քիմիա

1.Թվարկի՛ր, թե ինչ տարրերի ատոմներից են կազմված՝ ա)Նատրիումի կարբոնատը՝ Na2CO3 Na-նատրիում C-ածխածին...

Առյուծն ու խելացի աղվեսը

Մի առնյուծ ապրում էր խիտ անտառում:Մի առավոտ նրա կինը նրան ասաց, որ նրա շունչը շատ վատնէ և տհաճ:...

Քիմիա

Բերե՛ք հեղուկ և պինդ մետաղական պարզ նյութերի օրինակներ: Յոդ, ածխածին, երկաթ: Բերե՛ք գազային, հեղուկ...

Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում կենսաբանություն

1. Ջրիմուռների արտաքին կառուցվածք և տարածվածություն Ջրիմուռները իրենց կառուցվածքի օգնությամբ կարող...

Սպիտակ ջրաշուշանը

Առաջադրանքներ Ա) Ո՞րն է հեքիաթի արժանիքը (արժանիքները): Ընտրե՛ք տարբերակներից մեկը (մի քանիսը) և...

Հանրահաշիվ

1)Բացե՛ք փակագծերն ու բերե՛ք կատարյալ տեսքի. ա) (x + 3)(x + 6)=x²+6x+3x+18=x²+9x+18 բ) (3a + 4)(2a −...

Կրակի առասպելը

,,Կրակի առասպելը,, պատմվածքի քննարկում։ Ո՞րն է կրակի փոխաբերական իմաստը։ Իմ կարծիքով...