Քիմիա տնային

1.Հաշվե՛ք նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները(Mr): Նատրիումի նիտրատ NaNO3 Mr(NaNO3)=Ar(Na)+Ar(N)+3Ar(O)=23+14+48=85 Կալցիումի կարբոնատ CaCO3 Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+48=100 2. Գրե՛ք նյութի քիմիական բանաձևը, եթե հայտնի է, որ դրա բաղադրության մեջ առկա են կալցիումի մեկ, ածխածնի…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Քիմիա տնային-ում